14.6.1806

Afsender

Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Thorvaldsen kappes med Antonio Canova om bestillingen på en kolossalstatue af Friheden til USA.

Dokument

[...]

Vor Landsmand Thorvaldsen i Rom arbeider nu paa en collossalsk Statue, forestillende FrihedenI, som den Americanske Regjering har overdraget ham at forfærdige. Han kappes nu med den store CanovaII om Forrangen, og nogle paastaae, at Forskjellen imellem begges Arbeider kun bestaaer deri, at Thorvaldsens Figurer overgaae Canovas ligefaa meget i Majestæt, som dennes overgaae Thorvaldsens i Ynde. I “der Freimüthige”III fortælles den grove Usandhed, at Thorvaldsen har maatte tigge sig frem paa sin ReiseIV fra Kjøbenhavn til Rom. Hele Verden veed, at vor KonstacademieV, som han skylder saa stor en Deel af sin Udvikling, forundte ham et klækkeligt Rejsestipendium.

[...]

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i avisen Nyeste Skilderie 14.6.1806.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1806 Nyeste Skilderie 14.6.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Jf. Thorvaldsen-kronologien medio september 1805. Friheden kom aldrig udover skitsestadiet, jf. artiklen Bestilling af en frihedsgudinde til USA.

  2. Den italienske billedhugger Antonio Canova.

  3. Dvs. den tyske avis Der Freimüthige oder Berlinische Zeitung für gebildete, unbefangene Leser.

  4. Jf. artiklen Rejsen til Italien 1796-1797.

  5. Dvs. Kunstakademiet, København.

Sidst opdateret 04.04.2017