23.2. - 24.5.1828

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet.

Resumé

Værkstedsregnskab for arbejdet på marmorrelieffet Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, jf. A419.

Dokument

Vulcano. BassorilievoI  

1828

  Feb[ra]jo =
  M[ar]zo =
  
  
  
  
  Ap[ri]le =
  
  
  
  Mag[gi]o =
  
  
  
  23 =
  =1=
  8 =
  15 =
  22 =
  29 =
  5 =
  12 =
  19 =
  26 =
  3 =
  10 =
  17 =
  24 =
  all’ Allustratore
  a GianfrediII g[ior]n[a]te sei
  a GalletiIII gnte sei
  al med[esim].o       –– id[em]
  al med.o       –– id
  al med.o       –– id
  al med.o       –– id
  al med.o       –– id
  al med.o       –– id
  al med.o       –– id
  al med.o       –– id
  al med.o       –– id
  al med.o       –– gnte 5.
  al med.o       –– gnte 6.
  4,,IV
  4,,
  4,,
  4,,
  4,,
  4,,
  4,,
  4,,
  4,,
  4,,
  4,,
  4,,
  4,,
  4,,
  20V
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =

Generel kommentar

Regnskabet vedrører formentlig det af Jørgen Knudtzon og/eller Alexander Baillie bestilte marmorrelief Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, jf. A419, jf. Knudtzons breve til Thorvaldsen af 15.3.1816 og januar 1828. Af Knudtzons brev af 4.10.1828 fremgår det nemlig, at hans relief var færdigt inden denne dato. Det stemmer således fint overens med, at det er blevet afsendt indenfor det næste år og blev modtaget i London af Knudtzon kort før dennes brev af 16.6.1829, hvor modtagelsen af et relief beskrives. Relieffet befinder sig i dag på Stoke Park, Buckinghamshire, jf. THM jr.nr. 7II 13/1982.


Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1823-1828. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1823-1828.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering

Regnskab 1823-1828, p. 88a

Thiele

Indirekte omtalt hos Thiele III, p. 297.

Emneord

Personer

Værker

A419 Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, ca 1810, inv.nr. A419

Kommentarer

  1. Formentlig det af Jørgen Knudtzon og/eller Alexander Baillie bestilte marmorrelief Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, jf. A419, jf. den generelle kommentar.

  2. Dvs. Thorvaldsens assistent Francesco Gianfredi. Se evt. referenceartiklen Thorvaldsens assistenter.

  3. Dvs. Thorvaldsens assistent Carlo Galleti. Se evt. referenceartiklen Thorvaldsens assistenter.

  4. Beløbet i denne kolonne er angivet i scudi. Se evt. hertil referenceartiklen om datidens møntenheder.

  5. Beløbet i denne kolonne er angivet i scudi. Se evt. hertil referenceartiklen om datidens møntenheder.

Sidst opdateret 19.08.2014