December 1821 - marts 1823

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet. Dog er året 1823 ikke direkte anført, men det må være dette år, da sidens første regnskab begynder i året 1822 og ser ud til at fortsætte t.o.m. den 9. marts i det følgende år.

Resumé

Regnskab for arbejde udført på en buste (“Busto dell’Imperatore”) af Scalpellino, Tacca, Moglia, Babboni og Ferenczy.

Dokument

–– Busto dell’Imperatore del N.o 4 –– 259.
Agosto  
idem  
idem  
   
Ottobre  
   
Novem,,e
idem  
Genn.o
Febraro  
idem  
idem  
Marzo  
idem  
4,, 1822  
25,,  
id.  
   
6,,  
   
3,,  
11,,  
19 d.o
Primo  
16, d.o
24,,  
2 do.
9 d.o
Pagato al Figlio del sg.e[?] Moglia in conto
Al sudetto come sopra  
Al sudetto come sa p[er] il lavoro esequito nella Settimana
dalli 18,, alli 24,, Agosto  
Al sudetto come sa p[er] Residuo dell Abbozzatura
fatta com[e sop]ra
Allo scalpellino p[er] giornata Una, e mezza fatta come [sopr]a
Al Sudetto p[er] giornata Una, e mezza fatta come s.a
Al Tacca p[er] giornate Cinque fatte come s.a
Al Moglia p[er] giornate Cinque fatte come s.a
Al sudetto p[er] giornate trè  
Al sudetto p[er] giornate trè  
Al sudetto p[er] giornate Cinque fatte come s.a
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come s.a
4 ––  
2 ––  
   
3 ––  
   
3 ––  
1 20  
1 20  
5 ––  
5 ––  
3 ––  
3 ––  
5 ––  
6 ––  


–– Cavallo indomito ––

1821  
Deceme
1822,,  
id.m[?]
idem  
idem  
Maggio  
   
29,, d.o
Gennaio 5,,  
Febraio P[ri]mo  
9,, detto  
26 d.o
11,,  
   
A Babboni Scudi Sei p[er] il sudetto Lavoro  
Al sudetto Scudi Sei fatte come s.a
Allo Scalpellino giornata Una fatta cs.a
Al sudetto p[er] giornata mezza fatta comes.a
Allo Scalpellino giornata Una, e mezza fatta cs.a
A Fertenzi[?]I p[er] giornate Sei fatte csa
   
6 ––  
6 ––  
80  
40  
1 20  
6 ––  

Generel kommentar

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1819-1823. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1819-1823.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering

Regnskab 1819-1823, p. 259

Emneord

Kommentarer

  1. Den ungarske billedhugger István Ferenczy.

Sidst opdateret 02.03.2020