Oktober 1819 - april 1823

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af hele regnskabsbogen, som denne side er en del af.

Resumé

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Dokument

No 1. Priamo ai piedi d’Acchille (Basso-rilievo) 111,,
   
8bre  
1819  
2  
   
Scalpellino  
   
80  


–– Bassorilievo delle Muse ––

1822  
Novembre
idem  
id Decembre
idem  
idem  
idem  
1823,,  
idem  
idem  
idem  
   
idem  
idem  
Primo  
   
   
   
   
Aprile  
   
23 d.o
30 d.o
7,,  
14 d.o
21 d.o
28 d.o
Gennaro 4,,  
11 d.o
18 d.o
25 d.o
1 Feb[ra]jo  
15,, Febraio  
22,, idem  
MarzoI  
8  
15  
22  
29  
5  
12  
   
A Gaeti p[er] giornate Quattro, e mezza fatte c.s.a
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come s.a
Al sudetto p[er] giornate Cinque fatte come s.a
Al sudetto p[er] giornate Cinque fatte come s.a
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come s.a
Al sudetto p[er] giornate Quattro fatte come s.a
Al sudetto p[er] giornate Cinque fatte come s.a
Al sudetto p[er] giornate Cinque fatte come s.a
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come s.a
Al sudetto p[er] giornata Una fatta c s.a
Al Segatore per quattro striscie  
Allo Scalpellino p[er] giornate due, e mezza fatte cs.a
A Bardi in conto del sudetto Bassorilievo  
A Bardi al conto de sudetto  
A Bardi sudett[o]  
A Bardi come sopra  
  Bardi come sopra  
  Bardi –– –– ––  
  Bardi –– –– ––  
  Bardi –– –– ––  
   
4 50  
6 ––  
5 ––  
5 ––  
6 ––  
4 ––  
5 ––  
5 ––  
6 ––  
1 ––  
1 60  
2 ––  
4 ––  
4 ––  
4 ––  
4 ––  
4 ––  
4 ––  
4 ––  
4 ––  

Generel kommentar

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1819-1823. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1819-1823.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering

Regnskab 1819-1823, p. 111

Emneord

Kommentarer

  1. Fra og med 1.3.1823 er regnskabet ført med Thorvaldsens egen hånd.

Sidst opdateret 07.01.2013