29.1.1800

Afsender

Jens Schumacher

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af stambogsindførslen.

Resumé

En hilsen i Thorvaldsens stambog.

Dokument

Nyd dit Liv, som om i Morgen
Alt du Skulde vandre heden!
Skaan dit Liv, som om Du evig
Skulde bruge det herneden! / BaggesenI

Erindre Dem, gode Thorvaldsen! ved at læse dette, en Lands-
Mand, som offrer Skiæbnen Tak for at have fundet Dem her
i Rom, og som, naar han i fierne Fødeland kalder tilbage
i Hukommelsen de Kunstens og Oldtidens Merkværdigheder, han
her lært at kiende, ogsaa altid vil yde Dem den taknemmeligste
Erindring for det ufortrødne Venskab, hvormed De ledsagede ham
og Medrejsende – At vi snart maatte samles igien i vores
vel af Naturen mindre begunstigede, men dog vist nok lykkeligere
Fødeland! Indtil da Leve De saa Lykkelig, som det oprigtigt ønskes

Rom d:29dejanuar:1800
Dagen før Afrejsen.
Af J:L:Schumacher

Generel kommentar

Dette er en side fra Thorvaldsens stambog, N213.
Læs mere om Thorvaldsens stambog i referenceartiklen herom og se alle hilsener fra Thorvaldsens venner samlet under et.

Arkivplacering

N213

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

N213 Thorvaldsens stambog, inv.nr. N213

Kommentarer

  1. Den danske digter og forfatter Jens Baggesen. Den ovenfor citerede strofe kan imidlertid ikke med sikkerhed tilbageføres til Baggesen, snarere er der tale om et mundheld eller huskevers.

Sidst opdateret 09.02.2015