Før 30.8.1796

Afsender

Johannes Kinchel

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af stambogsindførslen, men Kinchel rejste til Vestindien i 1796, hvor han døde tre år senere, jf. Thomsen, op. cit. Kinchel hentyder da med ordene “vores Reise” til både sin egen og Thorvaldsens til Italien. Indførslen i stambogen stammer følgelig fra dette år og før Thorvaldsens afrejse 30.8.1796.

Resumé

Afskedshilsen i Thorvaldsens stambog.

Dokument

Gid vi begge efter vores ReiseI igien maae
mødesII, bedre men ikke ældre, lev vel saalænge
J.Kinchel

Generel kommentar

Dette er Kinchels afskedshilsen til Thorvaldsen på en side i hans stambog, N213. Kinchel var på vej til St. Croix i Dansk Vestindien og billedhuggeren på sin vej til Italien.


Læs mere om Thorvaldsens stambog i referenceartiklen herom og se alle hilsener fra Thorvaldsens venner samlet under et.

Arkivplacering

N213

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Værker

N213 Thorvaldsens stambog, inv.nr. N213

Kommentarer

  1. Kinchel hentyder med ordene “vores Reise” til både sin egen afrejse til Vestindien i 1796 og Thorvaldsens til Italien samme år.

  2. De to venner mødtes ikke igen. Kinchel døde i Vestindien i 1799.

Sidst opdateret 09.02.2015