11.1.1839

Afsender

Peder Hjort

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dedikationen.

Resumé

En dedikation i et hæfte til Thorvaldsen.

Dokument

Da jeg nu en Gang er kommen paa GledI mod at præsentere Dem mine Bøger, saa tillader jeg mig endnu til AfskedII at sende denne lille Samling.

Jeg henlever med den inderligste Højagtelse


Kbhvn. D. 11 Jan.
1839.
 
S.T.III Hr.
Conferenzraad Ridder
Thorvaldsen
Deres
Meget hengivne
P: Hjort

Generel kommentar

Dette er en håndskrevet dedikation i Hjorts publikation: Psalmer og Bønner udvalgte og lempede efter vor Tids Trang til Brug saavel ved Underviisning som ved huuslig Andagt, København 1838. Skriftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M875,7.
Salmehæftet rummer også en trykt dedikation til biskop J.P. Mynster.

Arkivplacering

M875,7

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Hjort fremsendte 1.1.1839 en anden af sine udgivelser til Thorvaldsen.

  2. Det er ikke opklaret, om Hjort med afsked sigter til en rejse, han skulle afsted på, eller om han blot mener, at bogen blev givet som en afskedsgave for det besøg, han havde aflagt hos Thorvaldsen.
    Sikkert er det, at han ikke hentyder til en rejse, Thorvaldsen skulle foretage, da billedhuggeren i begyndelsen af 1839 opholdt sig fast i København, se evt. Kronologien.

  3. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

Sidst opdateret 20.10.2014