Antagelig mellem 12.11.1819 og 11.8.1820

Afsender

Andreas Bjørn Rothe

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men da Thorvaldsen benævnes etatsråd og ridder, må dedikationen stamme fra efter 12.11.1819, hvor billedhuggeren blev udnævnt til etatsråd. Bogen er altså ikke blevet sendt fra Købenavn til Rom ved selve udgivelsen i 1799, men snarere overakt personligt senere.
Så vidt vides, var Rothe aldrig i Rom, så det må derfor antages, at bogoverrækkelsen fandt sted under Thorvaldsens ophold i Danmark mellem 3.10.1819 og 11.8.1820.
Efter hjemkomsten i 17.9.1838 er ikke en mulighed, da Thorvaldsen allerede 10.9.1838 var blevet udnævnt til konferensråd.

Resumé

Dedikation i bog til Thorvaldsen.

Dokument

Til
Hr Etatsraad, Ridder Thorvaldsen!
som med Kunstnerhaand opbeva-
rede Tyge Rothes BilledeI for
Efterverdenen.

til Beviis om Høiagtelse og
Taknemmelighed

fra
A.B. Rothe

Generel kommentar

Denne dedikation optræder ved siden af titelbladet på Andreas Bjørn Rothe (ed.): Tyge Rothes adspredte Skrifter, vol. 1, København 1799. Værket, der er i to bind, findes i Thorvaldsens bogsamling, M719.

Arkivplacering

M719

Emneord

Personer

Værker

A225 Tyge Rothe, 1797, inv.nr. A225

Kommentarer

  1. Dvs. Thorvaldsen portrætbuste af Tyge Rothe, A225.

Sidst opdateret 18.10.2014