Primo 1825

Afsender

Melchiorre Missirini

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af ikke dedikationen, men den optræder i en bog, der blev udgivet 1825, og hvis forord er dateret 30.12.1824. Det er sandsynligt, at bogen blev trykt lige her efter, og at Thorvaldsen da modtog bogen umiddelbart efter trykningen.

Resumé

En dedikation til Thorvaldsen.

Dokument

Al Sig. Cave. Prof. Thordvalsen.

Generel kommentar

Dette er en håndskrevet dedikation af Missirini på forsiden af Frédéric Quilliets publikation: Les arts italiens en Espagne ou histoire des artistes italiens qui contribuèrent a embellir les Castilles, Rom 1825. Bogen findes i Thorvaldsens bogsamling, M238.
Bogen blev udgivet af Accademia di S. Luca, hvor Missirini fungerede som sekretær. Han sendte øjensynlig bogen til Thorvaldsen.

Arkivplacering

M238

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 19.10.2014