Sandsynligvis før 27.10.1804

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

C.F.F. Stanley

Modtagersted

Napoli

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

De to brevudkast er svar på Stanleys brev af 22.10.1804, hvor han lykønsker sin ven med udnævnelse til professor på Kunstakademiet i Firenze og også beder Thorvaldsen oplyse sin adresse. Begge emner berører Thorvaldsen i disse brevudkast, og de kan derfor dateres til slutningen af oktober 1804, jf. bl.a. postekspeditionstider mellem Napoli og Rom.
Brevudkastene er sandsynligvis mere præcist være skrevet før 27.10.1804, da Thorvaldsen ikke nævner pestudbruddet omkring Livorno, som han i brevudkastet af 27.10.1804 til Herman Schubart er meget bekymret over.
Han ville sandsynligvis ellers have omtalt epidemien, da han vidste, at Stanleys sygdom gjorde ham mere udsat for epidemier, jf. Stanleys udsættelse af sin Rom-rejse af netop denne grund, se brev af 13.11.1804. Og da Thorvaldsen direkte opfordrer Stanley til at komme til Rom i nærværende brevudkast, er det sandsynligt, at han på tidspunktet for brevskrivningen endnu ikke havde hørt noget om pestudbruddet.
Ergo skal de to udkast sandsynligvis dateres til efter modtagelsen af Stanleys brev af 22.10.1804 og før 27.10.1804.

Resumé

I to brevudkast takkes for Stanleys lykønskninger i forbindelse med Thorvaldsens udnævnelse til professor ved Kunstakademiet i Firenze. Han opfordrer sin ven at komme til Rom og bo sammen med ham.

Dokument

[f.o.t.v.:]
Med fornoelse har ieg modtagit det morsomme BregI og jeg er ves paa at mit valII glæder dig og met Profásse[r]skab meere enn ieg selv[,] den enienst GlædeIII jeg harfD deraf var at læse det du har sk[r]even mig til de[r]om, jeg kjender ikke anden Glæde en[d] at have helbredIV

[f.o.t.h.]
Du skal have tak for di du Lystelig Brev, ieg er ves paa at [det] glæder deg mere en[d] det kan Glæde [mig]
en god Ven og en liden Sum Penge orlegenV[,] naar jeg havde det saa ha ieg ieg [sic] alt, naa[r] man har Alt saa beheaverVI man ikk mer[,] den sag er Soleklar, alsaa bort med alt det øvrige [der] ikk duer og kom geør ende paaVII og kom enngan[g] hertelVIII Rom og del glæde[?] og Sorg med den Ven som venter deg m[e]d[?] smede[?] ieg[?] boede[?]IX –––– jeg[?] og her kan du boe haer migX, kan vi ekk forlie[s] samme[n] saa eller du ikk skulde have nokXI saa [er] det let at finde en ande[n] Logi

Oversættelse af dokument

[At the top of the page, left:]
I have received your enjoyable letter with pleasure and I am certain that my election pleases you as well as my professorship more than myself, the only pleasure I have had from this was to read what you have written to me about it, I know no other pleasure but enjoying health

[At the top of the page, right:]
Thank you very much for your amusing letter, I am certain that [it] pleases you more than it can please [me]. A good friend and a small sum of money annually, when I had that, I I [sic] have everything, when you have everything you need no more, that is crystal clear, so away with all the rest that is no good and come finish [your stay] and come here to Rome some time and share joy and sorrow with the friend who awaits you with [?] I [?] lived [?] –––– I [?] and here you can stay with me, if we cannot get on well together so or you should not have sufficient, it will be easy to find lodgings somewhere else.

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er to brevudkast til svar på Stanleys brev af 22.10.1804.
Skriften er ganske vanskelig at tyde, og Thorvaldsens stavning er som vanligt meget liberal. Thieles afskrift og Øjvind Andreasens fra 1940’erne i museets arkiv afviger i flere detaljer fra nærværende afskrift. Tydningsvanskelighederne er her markeret med spørgsmålstegn i kantede parenteser.


Udkastene findes bagpå tegningen C530r. På samme side som disse to udkast ses yderligere tre brevudkast til Anna Maria Uhden, en regning og Thorvaldsens lister med tøj m.m.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

C530v

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 247-248 (ortografisk tilrettet og med visse transkriptionsfejl)

Emneord

Værker

C530r Caritas med tre børn, 1804, inv.nr. C530r

Kommentarer

 1. Dvs. dit morsomme brev, nemlig brevet fra Stanley af 22.10.1804.

 2. Dvs. mit valg, nemlig til professor på Kunstakademiet i Firenze, som Thorvaldsen fik besked om i et diplom af 23.9.1804.

 3. Thorvaldsen er påfaldende køligt-pragmatisk over sin professorudnævnelse i betragtning af, at det var den første af slagsen, han opnåede.

 4. Om dette, se Thorvaldsens sygdom 1803-04.

 5. Dvs. årligen, årligt.
  Stavemåden er sandsynligvis et udslag af ordblindhed og en slags lydskrift præget af Thorvaldsens lavkøbenhavnske sociolekt, se mere om hans talte dansk her.

 6. Dvs. behøver.
  Thorvaldsen havde øjensynlig kun ganske små fordringer til de ydre rammer for sit liv.
  Beskedenhed siges at have været et fremtrædende træk i Thorvaldsens karakter, se emneordet herom.

 7. Der må mangle nogle ord, men Thorvaldsen må mene, at Stanley skal gøre en ende på sit langtudtrukne ophold i Napoli og omsider komme af sted til Rom.

 8. Dvs. hertil.

 9. Teksten er svær at tyde meningsfuldt her, men Thorvaldsen har antagelig tænkt at skrive, hvor han bor. Stanley havde nemlig gentagne gange bedt ham oplyse sin adresse i Rom, bl.a. i brev af 22.10.1804.

 10. Dvs. hos mig.
  Thorvaldsen må mene, at han og Stanley skulle dele lejligheden i Casa Buti sammen.
  Dette brevsted dokumenterer så godt som sikkert, at Stanley flyttede ind i Casa Buti, da han kom til Rom antagelig 9.1.1805, men om han logerede i samme lejlighed som Thorvaldsen, eller boede i andre værelser, vides ikke.
  Uanset hvad, så boede Stanley i Casa Buti ved sin død 18.11.1805.

 11. Der menes vel at have nok penge til at betale huslejen i Casa Buti, eller måske at Stanley ikke ville have nok plads i de/t værelse/r, Thorvaldsen havde tiltænkt ham.

Sidst opdateret 29.06.2015