17.6.1831

Afsender

Fritz Paulsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: S:T: Herr Etatsraad Thorwaldsen / Commandeur af Dannebrogen etc etc –

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Invitation til at deltage samme aften – med et større selskab af danskere – i et besøg i Vatikanet, hvor skulpturerne skal besigtiges i fakkelbelysning, hvorefter selskabet vil fortsætte med et glas vin på Lepre.

Dokument

Høystærede Herr Etatsraad Thorwaldsen

Da jeg i Formiddag var hos FriisI og takke Dem, var det ubestemt om jeg kunde have den Fornøyelse at ledsage miine Landsmænd paa VaticanenII for ved FakkelbelysningIII at see Statuerne oplyst; dette bringes nu i Udførelsen i Aften fra Kl. 8 til 10, hvorefter disse have lovet mig at følge med til Lepri i Via CondottiIV for i Vennekreds, at tømme et Glas Viin. – Kunde jeg haabe at De Høystærede vilde bidrage til at forøge vores glade Foreening ved Deres kiære Nærværelse, da vil ingen paaskiønne dette meer end Deres Dem med uindskrænket Høyagtelse hengivne

Rom den 17e Juny 1831 – v. Paulsen ! –

Generel kommentar

På brevets bagside har Thorvaldsen tegnet tre skitser med blyant: Amor samler konkylier til et smykke, Amor fremkalder blomster af stengrunden samt En hyrdinde med en amorin-rede, C368r.

Arkivplacering

C368v

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Værker

C368r Amor samler konkylier til et smykke. Amor fremkalder blomster af stengrunden. En hyrdinde med en amorin-rede, 1831, inv.nr. C368r

Kommentarer

  1. Dvs. formodentlig den danske arkitekt Frederik Ferdinand Friis, der opholdt sig i Rom 1828-30 og fungerede som mellemmand for J.M. Thiele.

  2. Dvs. Vatikanmuseet.

  3. Det var en yndet beskæftigelse i datiden at se på skulpturer i faklers skær. Se hertil emnet Skulturer i fakkelbelysning.

  4. Dvs. Trattoria Lepre i Via Condotti. For mere om datidens kaffehuse og deres betydning, se referenceartiklen om Caffè Greco, der lå i samme gade.

Sidst opdateret 17.02.2020