Antagelig foråret 1820

Afsender

Frederik Julian Christian von Bertouch

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Om dateringen, se den generelle kommentar.

Resumé

Notesblok med tre tekststykker.

Dokument

KammerherreI Bertouch tager en venlig AfskedII med Herr EtatsraadIII Thorvaldsen og reiser i morgen Kl. 8te.

[med en anden hånd:]
Krigsraad WejbyIV Borgergade No. 184 – stuen


[med Thorvaldsens hånd og drejet 90 grader i forhold til ovenstående:]
HamltorvetV 73
3 Sal
FotterVI

Generel kommentar

Disse tekststykker danner ikke umiddelbart nogen helhed. Man kan derfor forestille sig, at dette stykke papir har ligget i Thorvaldsens lejlighed på Charlottenborg, og at Bertouch og den uidentificerede Wejby har noteret, at de har været på besøg. Siden har Thorvaldsen selv brugt papiret til at notere en adresse.


Ang. dateringen: Eftersom Thorvaldsen omtales som etatsråd, må arket stamme fra efter 12.11.1819, hvor han modtog denne titel. Og da kammerherre Bertouch døde 1831, kan papiret kun dateres til billedhuggerens ophold i København 1819-20. Han forlod byen 11.8.1820. Da han under sin rejse besøgte Bertouch på herregården Søholt på Lolland fra 18.8.1820, kan det foreslås, at dette ark skal dateres til nogle måneder før, hvor Bertouch og Thorvaldsen har lært hinanden at kende i København fx i foråret 1820.

Notaterne er skrevet på bagsiden af tegningen C217r.

Arkivplacering

C217v

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Værker

C217r Den hellige nadver indstiftes, 1820, inv.nr. C217r

Kommentarer

 1. Håndskriften er identisk med skriften i brev af 25.3.1821 fra Bertouch, så der er ingen tvivl om afsenderens identitet.

 2. Det vides p.t. ikke, hvilken afsked der er tale om.
  Men hvis denne note skal dateres til foråret 1820, kunne der være tale om, at Bertouch rejste fra København og til sit hjem på Lolland, herregården Søholt. Her mødtes Bertouch og Thorvaldsen igen 18.8.1820.

 3. Thorvaldsen blev udnævnt til etatsråd 12.11.1819, hvilket giver en terminus post quem for dette brevnotat.

 4. Denne krigsråd Wejby er p.t. ikke identificeret.

 5. Dvs. Halmtorvet, der dengang lå lige uden for Københavns Vesterport, dér hvor Rådhuspladsen ligger i dag.
  Hvad Thorvaldsens ærinde var på Halmtorvet, vides p.t. ikke.
  Ombytningen af bogstaverne l og m synes at være en karakteristisk ordblindefejl, se mere herom i Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

 6. Ordet skal muligvis læses Totter. Hvad meningen er p.t. uvist.

Sidst opdateret 14.02.2020