Arkivet, Thorvaldsens Museum

Dokumenter, som Demetrio Papandriopulo er omtalt i

3.11.1830

Johannes Riepenhausen

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.