Arkivet, Thorvaldsens Museum

Dokumenter, som Ordenskapitlet er omtalt i

11.8.1829

Ernst Schimmelmann, Udenrigsdepartementet, København

Bertel Thorvaldsen

Udenrigsdepartementet sender Dannebrogordenens kommandørkors til Thorvaldsen.