Arkivet, Thorvaldsens Museum

Dokumenter, som Joseph-Charles Marin er omtalt i

Sandsynligvis 1798-99

Johan David Åkerblad

Johan David Åkerblad

Åkerblads liste over kunstnere i Rom 1798-99.