Arkivet, Thorvaldsens Museum

Dokumenter, som Directionen for de Kongelige Skuespil er omtalt i

1.1.1818

Lauritz Kruse

Bertel Thorvaldsen

Kruse sender vedlagt den subskriptionsplan, hvormed den danske befolkning “i disse DageR...