Arkivet, Thorvaldsens Museum

Dokumenter, som Carlo Antonini er omtalt i

Sandsynligvis 1798-99

Johan David Åkerblad

Johan David Åkerblad

Åkerblads liste over kunstnere i Rom 1798-99.

26.5.1810

Hans West

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

7.7.1810

Hans West

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

26.10.1810

Hans West

C.F. Høyer, Bertel Thorvaldsen

West skriver til Thorvaldsen og Høyer for at berette om sin rejse fra Rom til Firenze. Brevet om...