Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9018 af 10219
Afsender Dato Modtager
Gottlieb Bindesbøll [+]

Afsendersted

København

10.5.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til Bygnings Commissionen for det Thorvaldsenske Museum

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Captain og Muurmester Schaper, som efterhaanden ligesom Arbeidet er skredet frem, har erholdt udbetalt indtil 13500rd har nu sendt mig vedlagte Regning over det til forrige Aars Udgang udførte Muurarbeide. Forinden jeg forsyner den med min Paategning maa jeg om en Post udbede mig Commissionens Bestemmelse.

Det angaar nemlig Mestersalair. Captain Schaper har i denne Henseende giort mig opmærksom paa, at han kun har anført Mestersalair for [Poleer]-Svende, og Lærlinge, men ikke for Haandlangere, endskiønt det vel [skule] kunde fordres, og at han i denne Regning har kortet det Mestersalair, som han ved Arbeidets Overtagelse tilbød sig at renoncere paa, nemlig 2,000rbd, og hvilket Tilbud Commissionen i Skrivelse af 3 Maj 1841 skal have antaget. Da denne Forhandling mellem Commissionen og ham ikke er mig nøie bekiendt, saa maa jeg bede[s] mig underrettet om Commissionen i denne Henseende har noget at bemærke.

Kjøbenhavn d: 10 Mai 1842

ærbødigt
G. Bindesbøll

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 89
Sidst opdateret 22.08.2011 Print