Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9380 af 10219
Afsender Dato Modtager
J.H. Lund [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Spor efter laksegl.

21.10.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Høivelbaarne Herr. Conferentsraad Collin Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Tilskrift: Til Høivelbaarne Herr. Conferentsraad Collin! Storkors af Dannebr. og Dannebrogsmand.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Kjøbenhavn den 21 October 1843.

Da der Intet er i Cassen til Bestridelsen af Udgivterne ved det Thorvaldsenske Museums Bygning, der til Dato har været 181,900rbd 4 [tegn for mark] 1½ s. og hvortil er anviist 180,000rbd og for solgte Materialier indkomne 864rbd ialt 180,864rbd, saa tillader jeg mig at bede Dem, paa sædvanlig Maade dertil at foranstalte mig anviist af Magistraten 10,000rbd.

Ærbødigst

J. H. Lund

[Påskrevet med anden hånd:]

Magistraten tilskrevet d 23 Oct 1843 om 10000r

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,101b
Sidst opdateret 21.07.2011 Print