Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8819 af 10219
Afsender Dato Modtager
Rentekammeret [+]

Afsendersted

København

17.7.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Bygningscommissionen for Thorwaldsens Musæum.

Tilskrift: Til Bygningscommissionen for Thorvaldsens Musæum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Forvalteren ved Frederiks Kirkeplads her i Staden, Thomsen, har til Rentekammeret indberettet, at der, efter den ham af Kammeret, ifølge Forlangende af Bygningscommissionen for Thorvaldsens Musæum, dertil givne Bemyndigelse, er fra den nævnte Plads afleveret 72 Læs Steen til Afbenyttelse ved Opførelsen af bemeldte Musæum.

I Forbindelse med Kammerets Skrivelse til velbemeldte Commission af 19de April sidstleden, skulde man nu tjenstligst bede sig underrettet om, hvormeget Commissionen formener at kunne betale for disse 72 Læs Steen. Og tilføies, at Forvalter Thomsen har opgivet, at Steenhuggermester Scheller paa hans Forespørgsel, har yttret den Formening, at Læsset kunde anslaaes til en Værdie af 1 Rbd.

Rentekammeret, den 17de Juli 1841.

[xxxxxxxxxxx]

[I. J.] Unsgaard Vilh. Jacobsen [xxxxxxx]

/[Larsen]

[note ved Collin i venstre margen:] 72r anviste til Rentekammeret, d 28 Juli 1841.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,77
Sidst opdateret 20.07.2011 Print