Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8647 af 10219
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

12.1.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Da Hr Theatermaler Lund nu er her i Byen, saa kunde det af Hr Capitain Sibbern attraaede Møde holdes.

Jeg foreslaaer næste Torsdag Formiddag, d 14 Januar. Jeg kan møde imellem Kl. 9 og 3, og overlader mine Herrer at bestemme. Stedet det sædvanlige. Om Inspecteur Bindesbøll skal være tilstede, bedes yttret.

d 12 Januar 1841 Collin

Hr Etatsraad Mundt
” Justitsraad Münter
” Capitain Sibbern
” Grosserer Lund
” Professor Hetsch
” Theatermaler Lund.

Jeg tillader mig at foreslaae Tiden til Kl. 1, da jeg kan møde[.] Bindesbølls Nærværelse kunde vel være gavnlig. Mundt

Jeg skal have den Ære at møde Kl: 1. Münter

Jeg ligeledes at Hr: Bindesbøll var tilstæde mener jeg rigtigst G. Sibbern

Jeg skal have den Ære at Møde Kl. 1
J. H. Lund

Jeg skal møde Kl. 1 og mener at det er rigtigst at Hr Bindesbøll er tilstede.
Troels Lund

ligeledes Hetsch.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,68
Personer
G.F. Hetsch · J.H. Lund · Troels Lund · Just Henrik Mundt · Theodor Münter · Gottlieb Nicolai Sibbern
Sidst opdateret 18.07.2011 Print