Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8477 af 10219
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

14.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Paa Hoslagte vil Svaret vel blive:

“I Giensvar paa Hr. Capitainens Skrivelse 13 d. M. skulde man ikke undlade at melde, at Afgiørelsen af det deri indeholdte Andragende: at Deres Plads i denne Commission maatte vorde besat med en Anden, ligger uden for undertegnede Commissions Virkekreds.”

DHrrs Formening derom udbedes
den 14 Aug 1840 Collin

Etatsr. Mundt Enig med Hr Conferendsen Mundt
Justitsr. Münter ligeledes Münter
Professor Hetsch ligeledes Hetsch
Grosserer Lund. Ligeledes J H Lund

#

Bygnings Commiss. for Thorvalds. Mus. d. 15 Aug 1840

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,43
Personer
G.F. Hetsch · J.H. Lund · Just Henrik Mundt · Theodor Münter
Sidst opdateret 15.07.2011 Print