Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8304 af 10219
Afsender Dato Modtager
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Afsendersted

København

4.2.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Omnes [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[blyantspåtegning:] 5 og 1 tydsk

(Avertissement)

BygningsCommissionen for Thorvaldsens Museum anmoder de Eiere af Teglbrænderier, som ville levere Muursteen til dette Arbeide, at indsende, inden denne Maaneds Udgang, Prøver af de Steen, de kunne levere, med Angivelse af Prisen for Tusinde leverede ved Bygningsstedet til Bolværket imellem Høibro og Stormbroen, og af det Antal, der til en vis Tid i næste Sommer kan leveres. Stenene maae være velbrændte, Farven er ligegyldig. Anmeldelser indsendes til Commissionens Medlem Hr Grosserer Hr. J. Lund J. H. Lund, Pustervig, N 196 Litr C.

Kiøbenhavn, den 4 Februar 1840

/: maaske istædet for Formen kan sættes “Størrelsen er ligegyldig :/ G. Sibbern

Generel kommentar

Dette er et udkast til en meddelelse eller et avertissement, der skulle indrykkes i aviserne. Udkastet er skrevet af Jonas Collin.
Meddelelsen blev også udformet på tysk.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,11
Personer
J.H. Lund · Gottlieb Nicolai Sibbern
Sidst opdateret 07.01.2013 Print