Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10044 af 10239
Afsender Dato Modtager
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Afsendersted

København

27.5.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

NN [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da der er tale om et koncept.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hans Majestæt Kongen har, ved allerhøieste Resolution af 1ste d.M., meddeelt ved Skrivelse fra Finantsministeren, Hans Excellence Grev Moltke, af 5te næstefter, bifaldt, at der udbetales til Thorvaldsens Boe 2400 Rbd. som Honorar for Thorvaldsens Model til Christian den 4des Statue og til Basrelieferne paa Mausoleet, imod at Executorene indsende en Erklæring om, at alt Mellemværende mellem bemeldte Boe og den Kgl. Kasse dermed er afgiorte.

I Henhold til denne allernaadigste Resolution, erklære vi herved at alt Mellemværende mellem den Kongelige Kasse og Thorvaldsens Boe ved Udbetaling af ovennævnte Sum 2400 Rbd. er afgiort, saa at Boet derefter ikke har noget videre Krav paa den Kongelige Kasse.

d. 27 Mai 1847

C. Th. Cl. Sch. B. L.

Generel kommentar

Brevet er konciperet af J.F. Schouw.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 309
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 28.06.2016 Print