Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9835 af 10225
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele [+]

Afsendersted

København

17.3.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift:
Til / Dhrr Prof Schouw / Prof. Clausen / Prof Bissen / Prof Høyen / Licent. L. Müller.
Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Paa Grund af senere indtrufne Forhindringer blev Mødet til Catalogsagens Behandling ikke afholdt i forrige Uge. DHrr Conferentsr. Collin og Overpræs. Kiærulff ønske ikke at deeltage i dette Møde
Paa Prof Clausens Opfordring skulde jeg tillade mig at forespørge, hvorvidt Hr Prof Schouw ville lade dette Møde afholde hos sig og troer derfor at burde henstille til Hr Prof. Bestemmelsen af Tiden, da det tør formodes at de øvrige Hrr ville kunne rette sig derefter.

Charlottenb. d. 17 Marts 1845 Thiele


Mellem Kl. 11-3. el: 5-7. hvilkensomhelst Dag, kan jeg have den Ære at modtage d.H. hos mig

Schouw

Ifølge Ovenstaaende tillader jeg at foreslaae DHrr Onsdag aften d. 19de d.M Kl 6.

Thiele

Paa Grund af Kirkeconcerten Kl. 7 [xxxx] jeg tillade mig at foreslaae Kl. 5.

H. N. Clausen.

Jeg skal møde Kl. 5. Bissen
Kl. 5 kan jeg møde. Høyen
Skal møde Kl. 5 L Müller.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 237a
Sidst opdateret 19.05.2011 Print