Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8084 af 10219
Afsender Dato Modtager
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum 28.6.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Commiss den af Kbhs Communalbestyrelse og den Thorvaldsenske Museums-Comitee valgte Bygnings Commission

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

I det Comitee Møde, som blev holdt i Gaar Eftermiddag, fremlagtes de af Hr. Bygn. Insp. Bindesbøll, efter Bygnings-Commissionens Overenskomst Meddelelse i Skriv. til os af 7 f. M. udarbeidede 2 Projecter til et Thorvaldsensk Museum, med dertil hørende af ham underskreven forfattede- Forklaring. Men forinden Comiteen, saavel derom som over det af Prof. Hetsch hertil indsendte Project med Forklaring, kan tage nogen Beslutning, maa den anmode Bygnings-Commissionen om, at Den, i Medhold af det Hverv, som Den, efter Communalbestyrelsens og undertegnede Comitees Anmodning har paataget sig, og i Overensstemmelse med den Anskuelse af Forretningsgangen som Den Selv har udtalt i Dens Skriv. af det, man af Dens Udtalelser i bem. Skr. Sidenhen har antaget havt Grund til at antage, vil vilde behage at ledsage disse tre Projecter med Dens motiverede Yttringer derom, saaledes, som de tre Autoriteter ved at lægge denne Sag i Deres DHerrers Hænder, har giort Regning paa, nemlig at modtage Arbeidet Forretningen sluttet og fuldført af dem fra Deres Side. – Man har bestemt at holde et Commiteemøde først i næste Uge, og til de for at drage fatte en Beslutning, der da ufortøvet kunde meddeles Communalbestyrelsen. At de detaillerede Overslage ikke kunne være færdige til den Tid, er afgiort, men en Yttring om, i hvilket Forhold Udgifterne til Udførelsen af de 2 Projecter ville komme til at staae til det Hetsch Hetscheske af Hetsch forfattede Overslag, vil formentlig uden Vanskelighed lade sig fremsætte, og denne udbeder man sig meddelt til samme Tid. Hvor vigtigt det er, snart at komme til et Resultat i denne Sag, derom kan Bygn. Commiss. ikke have nogen fra Comiteen forskiellig Mening, og man haaber derfor til den angivne Tid at modtage den attraaede Betænkning.
Commiteen for Oprettelse af Thorv. Museum d 28 Juni 1839

Enig med Concepten.
H. N. Clausen.

Generel kommentar

Der er tale om en koncept til brevet. Brevet har påtegning af H.N. Clausen.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 133
Sidst opdateret 26.05.2011 Print