Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7888 af 10237
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

11.1.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Efter den ene af Formændenes, Hr Professor Clausens, Ønske indbydes herved til et Møde, i Morgen (Løverdag) Eftermiddag Kl. 5, i Finantsdeputationens Locale.
d 11 Januar 1839
Collin

Hr Professor Thiele
” Høyen møder.
” Freund
” Hetsch skal have den Ære at møde Hetsch
” Schouw ligl. Schouw.
Billedhugger Bissen
[xxxxxxxx] Gamst
Kammerjunker Scavenius. Vil see, om jeg i Eftermiddag kan møde. men tvivle derover [xxxxxxx]
Grosserer Puggaard møder H. Puggaard
Oberst Prangen
Kancelliest[?] Thomsen
Etatsraad Koch.

Generel kommentar

Mødeindkaldelse fra Collin med påtegninger fra blandt andre N.L. Høyen, G.F. Hetsch, J.F. Schouw, H.W. Bissen og Hans Puggaard.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 103
Sidst opdateret 19.05.2011 Print