16.3.1824

Sender

Karl Pfyffer von Altishofen

Sender’s Location

Luzern

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Pfyffer von Altishofen sends a reproduction of Thorvaldsen’s monument Dying lion (The Lucerne Lion), cf. A119, which has been completed in Lucerne.

Document

Luzern d 16 März 1824.

Hochzuverehrender Herr. e
Durch diese gute Gelegenheit, Ihres werthen Mitland[s]mannI übermache ich Ihnen, die ZeichnungII der Ausführung Ihrer unvergesslichenIII, u. von jede[m] an geschätzter [Papiret mangler]
auch ich weiß nicht wie ich den D [Papiret mangler]
den ich Ihnem, wegen Ihrer beson [Papiret mangler]
Schuldig bin nur wünschte ich in [Papiret mangler]
Ihnen gegenseitig den Beweiß [Papiret mangler]
wie sehr ich bin u Hochachtungsvollst .[Papiret mangler]

als Ihr Ergebener u. D [Papiret mangler]
C: Pfyffer von [Papiret mangler]
Colonel et cheva[lier] [Papiret mangler]
bitte einen Löwen herr [Papiret mangler]
Keller mithzutheilenIV

General Comment

Brevets højre side er stærkt beskadiget, hvilket har medført et betragteligt teksttab.

Archival Reference

m9 1824, nr. 19

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

A119 Døende løve (Schweizerløven), 1819, inv.nr. A119
E1810 Døende løve (Schweizerløven) under udhugningen, efter 1820, inv.nr. E1810
E1807 Døende løve (Schweizerløven), inv.nr. E1807
E2261 Døende løve (Schweizerløven), inv.nr. E2261
E2262 Døende løve (Schweizerløven), inv.nr. E2262
E85 Døende løve (Schweizerløven), inv.nr. E85
E2259 Døende løve (Schweizerløven), inv.nr. E2259
E2260 Døende løve (Schweizerløven), ca 1819, inv.nr. E2260

Commentaries

  1. Det vides ikke, hvem denne landsmand var. Både H.W. Bissen, Just Mathias Thiele og Jørgen Knudtzon ankom til Rom dette år, jf. Thorvaldsen-kronologien. Bissen og Thiele kom dog ikke over Luzern.

  2. Det vides ikke med sikkerhed, hvilken afbildning, der her refereres til. Kun een af de samtidige gengivelser af løvemonumentet fandtes i Thorvaldsens grafiksamling ved hans død. Det var litografiet udført efter den schweiziske tegner og maler Jakob Schweglers (1793-1866) tegning af monumentet, Døende løve (Schweizerløven), E85. Denne er dog muligvis allerede sendt til Thorvaldsen mellem 1821 og 1822, jf. brev af tidligst 10.8.1821, senest ultimo 1822. Det kunne også dreje sig om i dag tabte udgaver af Franz Hegis Døende løve (Schweizerløven) under udhugningen i Lucern , E1810 eller om samme Hegis Døende løve (Schweizerløven), hhv. E1807, E2261 og E2262 eller om to værker af ubekendte kunstnere: Døende løve (Schweizerløven), hhv. E2260 og E2259. De er dog alle indkommet til Thorvaldsens Museum efterfølgende, jf. Thorvaldsens Museum. Tillæg til Hoved-Katalogen, p. 70, Thorvaldsens Museums arkiv.

  3. Dvs. Døende løve (Schweizerløven), jf. afstøbning A119. Monumentet, der blev hugget direkte i en klippevæg ved Luzern, skulle hædre de schweizergardister, der kæmpede for Ludvig 16. under de revolutionære styrkers storm på Tuilerierne i Paris 10.8.1792.
    Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

  4. Det vides p.t. ikke, hvad der menes hermed. Der kunne være tale om, at Thorvaldsen skulle give Heinrich Keller et medsendt ekstra eksemplar af gengivelsen. Keller havde været bindeleddet mellem bestilleren og billedhuggeren. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

Last updated 19.10.2014