14.8.1818

Sender

Herman Schubart

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Rom den 14de. Augustus 1818

Min gode og kiere Thorwaldsen! hvorledes gaaer det Dem i Albano ? Det gaaer mig fortreffelig i det kiere og interessante Rom, og neppe bemærker jeg Heeden, som i mine Tanker ikke er utaalelig. De har maaskee spurgt at jeg og Schadow havde det Uhæld at Vogn Axen brak, og at vi havde derhos den Lykke at en meget høflig Tydsker som reiser til Grækenland, optog os i hans elegante Vogn. Nu er min i Doktor, og Felskers Haand, og da der var store Reparationer at giøre, som koste mig disse 57 Scudi og forhale min Afreise, som jeg nu har bestemt til den 2den. September, ligesom jeg troer at kunne bestemme vor Afreise til det kiere Fædreneland til Midten af October om det saaledes convenerer min gode og fortreffelige Ven Thorwaldsen, hvis Ønsker jeg i denne henseende saa gierne vil opfylde! Hvad vor Reise Anstalter angaaer, saa vil min magelige Ven blive ligesom nyfødt, og vi vil lægge hver i en fælles Pung 100 Louis d’or.
Tenerani er reist i dag til Frascati, og kommer paa Søndag at besøge Dem. Jeg har givet ham med et Brev fra Lombardiet som var det eeneste som var ankommen til Dem. Han vil sige Dem mundlig at jeg kommer til Albano paa Mandag; men jeg kommer først paa Tirsdag henimod Kl: 2 slet, og har i Sinde at blive til paa Torsdag morgen.
Hils tusinde Gange den gode Miss MackenzieI og Mad ProbyII. I morgen spiser jeg hos den gode Prinds Poniatowsky hvor vi skal drikke Deres Sundhed. Lev vel min gode, min velsignede Thorwaldsen! Den lille Elise befinder sig ret rask. Jeg saae igaar dette nydelige Barn.

I Liv og Død Deres oprigtigste Ven

Baron Schubart

Archival Reference

m5 1818, nr. 54

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 405-406.

Persons

Commentaries

  1. Dvs. den skotske adelskvinde Frances Mackenzie, som Thorvaldsen havde et forhold til 1818-19.

  2. Dvs. Frances Mackenzies tante Anne Proby.

Last updated 17.10.2013