4.1.1819

Sender

Franziska Caspers

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Signore Cavaliere / Thorwaldsen.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet; nærmere begrundelse er under udarbejdelse.

Abstract

On behalf of Princess Grassalkovich, Caspers invites Thorvaldsen to supper the next day, i.e. 5.1.1819, and asks him to accompany them and Prince Reuss to the Vatican afterwards.

Document

Die Fürstin GrassalcowichI ersucht Sie, lieber Thorwaldsen, – ihr die Freude zu machen – morgen um 6 Uhr bei uns zu speisen – u. uns dann in den VaticanII zu begleiten – Wir alle, auch Fürst ReussIII – der mit uns geht – hoffen Sie werden es nicht
versagen –

Die Abende sind nicht kühl – es schadet Ihnen gewiss nichtIV – nur müssten Sie sich recht warm anziehn – Eine bejahende Antwort hofft

Montag FranziskaV

Archival Reference

m35 V, nr. 26

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Den ungarske fyrstinde Maria Leopoldina Grassalkovich.

  2. Det lille selskab ønskede sig efter alt at dømme en personlig omvisning af Thorvaldsen i Vatikanmuseet, hvortil der var adgang om aftenen for udvalgte personer. Caspers mindes i sit sidste brev til Thorvaldsen af 18.2.1834 bl.a. fælles oplevelser på Vatikanmuseet, “(...) che nel museo del Vaticano, dove guidata dal di lei genio (...)”.

  3. Den omtalte fyrst Reuss er p.t. ikke identificeret. Ud fra fødeår at dømme kunne der eventuelt være tale om den tyske fyrste Heinrich Ll. af Reuß-Ebersdorf (1761-1822) eller hans søn, fyrst Heinrich LXXII af Reuß-Ebersdorf (1797–1853).

  4. Caspers’ bemærkning om, at aftenerne ikke er kølige, hvorfor det ikke vil skade Thorvaldsen at gå ud, blot han er varmt påklædt, tyder på, at han stadig var eller blev betragtet som svagelig oven på et sygdomsforløb sommeren 1818.

  5. Når Caspers er på fornavn med Thorvaldsen, tyder det på, at de havde gjort hinandens nærmere bekendtskab og lagt en mere formel tone bag sig. Caspers underskrev sig senere – i de breve, som er opbevaret i Arkivet, fra og med 19.5.1819Fanisca, hvilket tyder på en endnu mere personlig relation.

Last updated 15.07.2016