13.6.1818

Sender

Jørgen Koch

Sender’s Location

Rom

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da brevet her er gengivet efter en afskrift fra Jørgen Kochs brevbog, se hertil desuden den generelle kommentar.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Koch writes about Thorvaldsen’s works and commissions. The sculptor has completed Mercury about to Kill Argus, A5, and resumed work on Cupid and the Graces, A29. He has received commissions for an equestrian statue of Józef Poniatowski, cf. A123 and A124, for Dying Lion (The Lucerne Lion), cf. A119, for a plaster frieze with scenes from The Life of Jesus (unknown today), for a marble copy of the frieze Alexander the Great’s Entry into Babylon, cf. A505, and for a marble copy of Mercury about to Kill Argus, A5. Koch also writes that Thorvaldsen is in excellent health, and that C.W. Eckersberg’s portrait of the sculptor is very good and lifelike.

Document

...Thorvaldsen er i disse Dage blevet færdig med en MerkurI, Han har modelleret, som er fortræffelig. Øyeblikket er valgt da Merckur blæsende paa sin Skalmeye, har faaet Argus i Søvn, vil til at Reise sig og gribe efter Sværdet for at dræbe Ham, Han arbeder nu paa 3 gratierII, som Han tidligere havde begyndt, Han har saamange Bestillinger at Han maae leve længe for at kunde udføre Dem alle, dertil er da og stort Haab thi han er meget Rask; Eggersbergs fortræffelige PortraitIII ligner Ham gandske, dog dette fraregnet som maae glæde Kunstens Venner at Han nu er endeel stærkere, og af udseende fyldigere, muntrere og Sundere, Han er og fuldkommen Rask, og befinder sig nu, efter Eget Sigende bedre, end i de sidste 10 Aar; Han har i Disse Dage faaet en Interessant Bestilling, som Keiser AlexanderIV har indvilliget Polakkerne nemlig at forfærdige Poniatovskys Statue til HestV i samme colosale Størrelse som M. Aurels har på KapitolinerpladsenVI, ved behageligst at erindre Størrelsen af Hestens Hoved hvoraf vort Academie har en AfstøbningVII, vil De kunde fatte Størrelsen af det hele, den skal støbes af Bronze og vil koste 50.000 Scudo, hvoraf Thorvaldsen omtrent beregner sig 15.000. – Senere endnu en Bestilling fra Schveitz, til Ære for de faldne Schveitzere, der vilde Redde Ludvig den 16des Liv. Ideen er følgende. Paa en Klippe i Nærheden af Luzern næsten i Midten af Schveitz, skal De faldnes Navne indgraveres, og oven paa Klippen en colosalsk LøveVIII, med synderslagne Vaaben under Fødderne.
For Bayern, blandt flere et Basrelief omtrent 250 Fod langt til en Kirke, det skal forestille Christi Levnets HistorieIX. Figurerne 4 Fod Høye.
For en riig Mailender navnlig SumariveX, Hans herlige bekiendte BasreliefXI i Marmor. Jeg troer og samme Private Mand vil have den omtalte MercurXII, der i Marmor vil koste omtrent 4.000 Schudo. – …

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference

m34, nr. 72,9

Subjects

Persons

Works

A29 Gratierne og Amor, 1817-1819, inv.nr. A29
A119 Døende løve (Schweizerløven), 1819, inv.nr. A119
A5 Merkur som Argusdræber, 1818, inv.nr. A5
A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1818-1827, inv.nr. A505
A124 Józef Poniatowski, 1826, inv.nr. A124
A123 Józef Poniatowski, 1826-1827, inv.nr. A123

Commentaries

 1. Dvs. Merkur som Argusdræber, A5.

 2. Dvs. Gratierne og Amor, A29.

 3. Dvs. den danske maler C.W. Eckersbergs Portræt af Bertel Thorvaldsen i San Luca Akademiets dragt, Akademiraadet. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, inv.nr. KS 38.
  Portrættet blev udført som bevis på Eckersbergs fremgang i kunsten under malerens ophold i Rom som stipendiat fra Kunstakademiet i København.

 4. Dvs. den russiske zar Alexander 1.

 5. Dvs. Thorvaldsens rytterstatue af den polske general Józef Poniatowski, jf. A123 og A124, der udført i bronze blev opstillet i Warszawa og afsløret 11.5.1829.

 6. Dvs. rytterstatuen i bronze af den romerske kejser Marcus Aurelius (121-180), der var udført 161-180 og opstillet på Capitol i Rom. I dag er kejserstatuen erstattet af en kopi, og originalen er flyttet ind i Musei Capitolini.

 7. Dvs. Kunstakademiet i København, der til undervisningsbrug ejede en stor samling afstøbninger efter originale kunstværker; bl.a. altså hovedet af hesten på Marcus Aurelius’ rytterstatue i Rom, som Thorvaldsen og Peder Malling havde indkøbt for akademiet på Christian (8.) Frederiks bestilling, jf. indførslen “Hovedet af Hesten i Bronz af Marc Aurel” på liste af 6.4.1815. Afstøbningen findes i dag i Statens Museum for kunsts afstøbningssamling, inv.nr.: KAS1133/2.

 8. Dvs. Døende løve (Schweizerløven), jf. A119, der var et monument for de schweizergardister, der faldt 10.8.1792 i forsvaret for den franske kong Ludvig 16. (1754-1793) under den franske revolution. Se evt. referenceartiklen om monumentet for mere herom.

 9. Dvs. relieffrisen Jesu liv, der blev bestilt i gips af kronprins Ludwig (1.) af Bayern 14.1.1817. Relieffrisen, som senere også blev bestilt i marmor, kendes ikke i dag.

 10. Dvs. den italienske greve Giovanni Battista Sommariva.

 11. Dvs. relieffrisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, oprindeligt udført 1812 til Quirinalpaladset i Rom, jf. A503.

 12. Dvs. Merkur som Argusdræber, A5.

Last updated 20.08.2014