5.5.1818

Sender

Jørgen Koch

Sender’s Location

Rom

Recipient

Maria Koch

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se den generelle kommentar.

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

Abstract

Koch informs his sister of his future address at Thorvaldsen’s place in Rome.

Document

[...] Jeg skal om et ØyeblikI med Thorvaldsen og Baron SchubartII hen og see Statuerne i Vatikanet oplyst ved Fakkelskin, da dette gaaer sielden paa, saa kan ieg ey lade Leyligheden gaae forbi, og maae derfor afkorte mit Brev [...]

[...] om en kort Tiid kommer ieg til at boe hos Thorvaldsen;
All Signor Koch Architetto
Via Felice No 107III
2do Piano Sopra
il Caffe delle NochieIV [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.


Den 5.5.1818 skrev Koch i alt tre korte breve, hvori han oplyste forskellige personer om sin ankomst til Rom:

Archival Reference

m34, nr. 72,4

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Se også Thorvaldsen-kronologien 5.5.1818.

  2. Den danske baron og diplomat Herman Schubart.

  3. Thorvaldsen boede på dette tidspunkt i Casa Buti, Via Felice nr. 46, jf. artiklen Thorvaldsens bopæle. Når Koch skriver “107”, er der derfor sandsynligvis tale om en fejl.

  4. Dvs. Caffè delle Nocchie, der fungerede som poste restante-sted for Koch. Se også artiklen Caffè Greco. Kunsttempel, posthus og kosmopolitisk fristed.

Last updated 19.05.2016