The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1889 of 10225
Sender Date Recipient
Hermann Ernst Freund
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

5.5.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da det her gengives i afskrift efter Jørgen Kochs brevbog.

Abstract

Koch and Freund report that they have arrived safely in Rome, where they have been well received by Thorvaldsen, J.L. Lund and Hermann Schubart.

Vi give os den underdanige Frihed at tilmelde det kongelige Academie for de skiønne Kunster, at vi ere ankomne hertil, og af Thorvaldsen – Lund og Kunstnernes Ven Baron Schubarth, der for en Tid agter at opholde sig i Rom meget vel modtagne. –

underdanigst!
F.[reund]
K.[och]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.


Den 5.5.1818 skrev Koch i alt tre korte breve, hvori han oplyste forskellige personer om sin ankomst til Rom:

Archival Reference
m34, nr. 72,5
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Reports For · Artistic Environment in Rome
Persons
J.L. Lund · Herman Schubart · Bertel Thorvaldsen
Last updated 19.05.2016 Print