8.1.1845

Sender

J.F. Schouw

Sender’s Location

København

Information on sender

Spor af segl.

Recipient

Just Mathias Thiele

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Velbaaren / Hr. Justitsraad Thiele / Ridder af Dbg. etc.
Tilskrift: S. T. / Hr Justitsraad Thiele / Ridder af Dgb. Etc.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Hvad jeg ønsker at De skulde meddele Bravo er ikkun: at den Bestemmelse, som jeg i et Brev gav om at Thorvaldsens Portraitstatue, som tilhørende Frue StampeI, skulde forblive i Rom, var givet efter Executorenes Beslutning (: hvad man for øvrigt vel maatte have antaget som noget der forstod sig af sig selv :), dernæst at jeg aldeles ingen Deel har taget eller tager i nogen af de Beslutninger i Thorvaldsens Boe, som vedkomme min Svigerinde, Frue Stampe.

Dette er dog ikke noget, som jeg giennem Dem vil meddele Bravo, men som jeg venter, De i Deres eget Navn vil meddele ham.

Kiøbvn. d. 8de Januar 1845.

ærbødigst
Schouw

[Tilføjet af Thiele forneden til venstre:]
See hoslagte Brev fra Bravo af 25 Januar / Th.

Archival Reference

m31, nr. 48

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Det vil sige Thorvaldsens gamle veninde og velynder Christine Stampe.

Last updated 10.05.2011