Antagelig omkring 1850

Sender

NN

Sender’s Location

København

Recipient

Just Mathias Thiele

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af listen, men det må formodes, at listen er blevet fremstillet på Thieles foranledning af en embedsmand ved flåden, som har fremstillet dokumentet efter en mandskabsliste over Thetis’ besætning. Thiele anvendte listen i første bind af sin biografi om Thorvaldsen – Thiele I, p. 52 – der udkom 1851.

Abstract

List of the crew of the frigate Thetis on its expedition 1796-1797.

Document

Liste

over de Officierer og Embedsmænd, der gjorde Tjeneste paa Fregatten ThetisI, da den i Aaret 1796 blev beordret til Middelhavet:

Kapitain Lorentz Henrich FiskerII Chef
Kapitainlieutenant Claus Hvidtfeldt BlomIII Næstcommanderende
Premierlieutenant Gerhard Sivers BilleIV
–––––– ” ––––– Lauritz Jensen GroveV
Secondlieutenant Johannes KriegerVI
–––––– ” ––––– Andreas Christian LütkenVII
–––––– ” ––––– Johan Joachim UldahlVIII
–––––– ” ––––– Johan Christian Gustav HohlenbergIX
Præst PavelsX.
Oberchirurg HansenXI
Underchirurg BlankfordtXII
Skibsproviantsforvalter G. RørbyeXIII
Underproviantskriver HassingXIV død 28 April 1797.
Skibssecretair SchmidtXV

––––––––––

Overstyrmand Hans Jørgen TronsenXVI
Hovmester GregoriusXVII.

––––––––––

General Comment

Denne udaterede liste er formodentlig fremstillet på Thieles foranledning af en embedsmand ved flåden, som har afskrevet en mandskabsliste over Thetis’ besætning. Thiele anvendte så listen til første bind af sin biografi om Thorvaldsen, se Thiele I, p. 52, hvor næsten alle ovennævnte nævnes.

Om Thetis’ mission og besætning på togtet i 1796-97, se mere i referenceartiklen herom.

Archival Reference

m30 I, nr. 1a

Thiele

Indirekte omtalt hos Thiele I, p. 52.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. det danske orlogsfartøj, som Thorvaldsen havde fået tilladelse til at sejle med på sin vej mod Italien i 1796.
  Læs mere om Thetis her.

 2. Dvs. den danske søofficer Lorens Henrich Fisker.
  Under togtet med Thetis portrætterede Thorvaldsen Fisker to gange i tegninger, se mere herom i hans biografi.

 3. Dvs. den danske søofficer Claus Hvidtfeldt Blom.

 4. Dvs. den danske søofficer Gerhard Sievers Bille.
  Under togtet portrætterede Thorvaldsen Bille i en tegning, C750.

 5. Dvs. den danske søofficer Laurits Jensen Grove.
  Under togtet portrætterede Thorvaldsen Grove i en tegning (privateje), se Thiele I, p. 63.

 6. Dvs. den danske søofficer Johannes Krieger (1773-1818)

 7. Dvs. den danske søofficer Andreas Christian Lütken.

 8. Dvs. den danske søofficer Johan Joachim Uldall.

 9. Dvs. den danske søofficer Johan Christian Gustav Hohlenberg.
  Under togtet portrætterede Thorvaldsen Hohlenberg i en tegning, C756.

 10. Dvs. den dansk-norske præst Peder Pavels.
  Thorvaldsen portrætterede Pavels i en tegning (privateje), muligvis mens de var ombord på Thetis.

 11. Dvs. den danske læge Christian Georg Hansen.
  Under Thetis’ ophold på Malta tegnede Thorvaldsen motivet Kentauren Chiron lærer Achilles lægekunsten, C499, i Hansen stambog. Tegningen blev foræret til Thorvaldsens Museum af Hansens bror i 1846.

 12. Lægen Blankfordt er ikke nærmere identificeret.

 13. Skibsforvalteren kaldes af Thiele I, p. 52 for G. Rørby, men han er ikke sikkert identificeret, se mere herom i hans biografi.
  Under togtet portrætterede Thorvaldsen Rørbye i en tegning, C751.

 14. Skriveren Hassing er ikke nærmere identificeret. Han døde øjensynlig på togtet, da Thetis befandt sig ud for Tripoli.

 15. Dvs. den danske skibssekretær H.A. Schmidt.
  Thorvaldsens portrætterede Schmidt i en tegning, mens Thetis lå i karantæne i Vallettas havn.

 16. Overstyrmanden Tronsen er ikke nærmere identificeret.

 17. Hovmesteren Gregorius er ikke nærmere identificeret.

Last updated 20.10.2014