The Thorvaldsens Museum Archives

Thetis


Thetis var en dansk orlogsfregat på 40 kanoner. Fregatten blev bygget 1789-92 på Flådens skibsværft i København.

E.W. Stibolt: Thetis, opstalter, 1790, 735 x 390 mm, Orlogsbasen
E.W. Stibolt: Thetis, opstalter betegnet: “Teigning Til Ornamenter for Speil, Galllerier og Gallion til Fregatten Thetis…”, 1790, 735×390 mm. Orlogsbasen

Thetis blev en del af Thorvaldsens historie, fordi han i 1796 opnåede tilladelse til at sejle med som passager på krigsskibets togt til Middelhavet. Fregatten afsejlede fra København 30.8.1796.

Thetis’ mission

Thetis blev udsendt til Middelhavet med to formål: Det ene var at eskortere det årlige “presentskib”, Laurentius, til Algier, og det andet var at forhandle med pashaen eller deyen af Tripoli (det nuværende Libyen), Sidi Yussef om frigivelse af to danske skibe og i øvrigt fri passage for danske handelsskibe i Middelhavet, der ellers blev truet af sørøveri, opbringelse af skibe og tilfangetagelse af besætninger.
Det lykkedes ikke for Thetis’ kaptajn Fisker at slutte fred med Sidi Yussef. Først kaptajn Steen Bille, der med fregatten Najaden afløste Thetis i foråret 1797, opnåede – efter en mindre batalje – fred med pashaen omkring 1.6. samme år.
Det var ikke første gang, at man sendte et dansk “presentskib” til “barbareskstaterne”, dvs. nordafrikanske, ottomanske provinser Algier, Tunis, Tripoli og Marokko. Den danske stat accepterede i slutningen af 1700-tallet at betale disse mafia-agtige beskyttelsespenge til de nordafrikanske stater for at slippe for sørøveri.
Thetis vendte tilbage til København 8.8.1797.

Thetis’ besætning

Kaptajn, generaladjudant Lorens Henrich Fisker
Kaptajnløjtnant, næstkommanderende Claus Hvidtfeldt Blom
Premierløjtnant Gerhard Sievers Bille
Premierløjtnant Laurits Jensen Grove
Sekondløjtnant Johannes Krieger (1773-1818)
Sekondløjtnant Andreas Christian Lütken
Sekondløjtnant Johan Joachim Uldall
Sekondløjtnant Johan Christian Gustav Hohlenberg
Skibspræst Peder Pavels
Overkirurg Christian Georg Hansen
Underkirurg Blankfordt
Skibsproviantforvalter G. Rørbye
Underproviantskriver Hassing (død 28.4.1797)
Skibssekretær H.A. Schmidt
Overstyrmand Hans Jørgen Tronsen
Hovmester Gregorius
Hovmester og tjener i kahytten, Johan Nielsen Møller.

Oplysninger om titler og navne på officererne og embedsmændene ombord på Thetis stammer fra gammelt notat i Arkivet. Johan Nielsen Møllers navn er dog en undtagelse, da hans tilstedeværelse på Thetis dokumenteres af hans brev af 22.9.1838 til Thorvaldsen.
Navnene på matroserne og den øvrige besætning kendes ikke.

Portrættegninger af besætningen

Under rejsen udførte Thorvaldsen følgende kendte portrættegninger:
 • Kaptajn Fisker (to gange, se udtog af Fiskers breve)
 • Premierløjtnant Bille, C750
 • Sekondløjtnant Hohlenberg, C756
 • Premierløjtnant Grove (privateje)
 • Proviantforvalter Rørbye, C751
 • Skibssekretær H.A. Schmidt (vistnok i privateje, se Thiele I, p. 71)
 • Skibspræst Peder Pavels (privateje), blev muligvis også portrætteret på rejsen

Thorvaldsen udførte på Malta også tegninger, bl.a. Kentauren Chiron lærer Achilleus lægekunsten, C499 i overkirurg Hansens stambog og et blyantsrids af Fort Sankt Angelo i Vallettas havn.

Bertel Thorvaldsen: Fort Sankt Angelo, Valletta, 1796/97, blyant, udsnit
Bertel Thorvaldsen: Fort Sankt Angelo, Valletta, 1796/97
Blyant, detalje af tegningen C818r

References

 • Nanna Kronberg Frederiksen: Barbareskstaterne og Thorvaldsen.
 • Sven Sørensen & Joseph Schirò (ed.): Malta 1796-1797, Thorvaldsen’s Visit, Malta 1996.
 • T.A. Topsøe-Jensen & Emil Marquard: Officerer i Den Dansk-Norske Søetat 1814-1932, København 1935.
 • C.F. Wandel, Danmark og Barbareskerne, 1746-1845, København 1919.
 • C.L. With: Lorens Henrich Fiskers Liv og Levnet. Et historisk Bidrag til dels efter utrykte Kilder, Kjøbenhavn 1891.

Last updated 29.05.2018