22.11.1804

Sender

Camillo Buti

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Abstract

Bill for lodgings for seven months in Casa Buti.

Document

Conto per il Sig. Torvaldsen

Per Spese div[erse] a tutto li 22. Nov[emb]e. 1804
MesateI due di AntoniaII
Piggione di Mesi SetteIII a tutto Nov[emb]re. Sud[dett]o.IV
 
Ric[evu]ti.
Epiù

 
 
 
10
12.85
22.85
Resta
3.88
– 60
28 ––
In tutto 32.48
 
 
22.85
9.63

General Comment

Regningen dokumenterer, at Thorvaldsen flyttede ind i det romerske pensionat Casa Buti senest 1.5.1804. Som det fremgår, betalte han i slutningen af november samme år betalte husleje for syv fulde måneder.
Regnestykket stemmer fint overens med det tidligst kendte brev, der er adresseret til Thorvaldsen i Casa Buti. Dette brev er dateret 4.5.1804. Thorvaldsen blev boende i Casa Buti resten af sin romertid. Se hertil evt. artiklen om Thorvaldsens bopæle.
Huslejen var tydeligvis på 4 scudi pr. måned. Året efter, i 1805, steg den til 5 scudi/måned, se kvitteringen af 13.5.1805.


Regningens ophavsmand er ikke navngivet, men der må uden tvivl være tale om Camillo Buti, husværten i Casa Buti. Hans håndskrift genfindes på to andre husholdningsregninger fra antagelig februar 1804 og antagelig medio september 1805. De meget karakteristiske detaljer ved fx 6-, 4- og 2-tallene er helt ens og ordet Resta er skrevet på fuldstændig samme måde.

Archival Reference

m28, nr. 19c

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. “Mesata” betyder månedsløn på italiensk, hvilket indikerer, at Thorvaldsen udover sin værelsesleje i Casa Buti, jf. næste post på regningen, i dette tilfælde også betalte til en ansat; fomentlig var der tale om en tjenestepige eller en anden form for praktisk medhjælp.
    Man kan tænke sig, at en sådan har været nødvendig i forbindelse med værtinden Anna Maria Butis graviditet og fødsel af datteren Olympia Buti, der netop var født i 1804.
    Det er dog også muligt, at der er tale om en model.

  2. Denne Antonia er endnu uidentificeret, men har ud fra sammenhængen at dømme arbejdet i Casa Buti, muligvis som en form for tjenestepige.

  3. Tager man regningens datering for pålydende, kan man slutte, at Thorvaldsen flyttede ind i Casa Buti syv måneder forinden, dvs. omkring 1.5.1804. Dette stemmer fint overens med det tidligst kendte brev, der er adresseret til Thorvaldsen i Casa Buti. Dette brev er dateret 4.5.1804. Se hertil evt. artiklen om Thorvaldsen bopæle.

  4. Kort for “scudi”, altså flertalsformen af den romerske møntenhed “scudo”, der betyder “skjold”. Mønten kaldtes således, fordi den myndighed, der havde slået mønten, ofte satte sit våbenskjold på den. Scudi blev udmøntet med forskellige værdier alt efter, hvor i Italien den blev slået. Se evt. referenceartiklen om datidens møntenheder.

Last updated 27.09.2018