29.6.1842

Sender

Christian Dalgas

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Rødt papirdækket segl med utydeligt præg og afsenderstempel: C.A. DALGAS & C.
Poststempler: LIVORNO og DIREZIONE DI ROMA 2 LUG. 42I.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: IllmoSigr. Cavre Commendatore / A Thorvaldsen / Caffe GrecoII / Roma

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Dalgas writes that the Frigate Thetis will probably arrive at Leghorn earlier than expected. Therefore, Thorvaldsen is asked, as soon as possible, to send a list of the crates that are to be sent from Rome to Leghorn.

Document

Højstærede Ven

Livorno d 29 Juni 1842

Siden jeg tilsendte Dem et Brev fra SchouwIII er der Efterretning om at FregattenIV ikke erholdt Tilladelse til at anløbe Constantinopel, men allerede den 11te. Juni var ankommen i Algiers og derfra igien segled den 13de uden at der i Avisen staaer hvorhenV. –
Eftersom den giør saadanne udmærket hastige Reiser, formoder Jeg at hendes hele Tour bliver tidligere fuldendt end som man ventede og derfor synes jeg der burde ingen Tid spildes. –
Maa Jeg da bede Dem snart muligst lad mig faae en Liste af alle Kasser som skal afsendesVI for at kunde accordere med en god SkipperVII – og i fald De selv har hørt fra Captn ZahrtmannVIII vær saa god at meddeele mig det. –
Min hele FamilieIX hilser Dem venskabeligst

Deres hengivne
CA Dalgas.

Archival Reference

m24 1842, nr. 28

Thiele

Ikke omt alt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. det tog et brev tre-fire dage at blive sendt fra Livorno til Rom, se evt. Postekspeditionstider.

 2. Dvs. Caffè Greco, som ofte blev brugt som poste restante-adresse.

 3. Den danske botaniker J.F. Schouws brev af 7.6.1842, som Dalgas havde sendt videre til Thorvaldsen med sit forrige brev af 22.6.1842.
  Schouw var i øvrigt Dalgas’ svoger.

 4. Dvs. fregatten Thetis, som skulle ankomme til Livorno for at afhente Thorvaldsens værker og hans øvrige habengut for at transportere det til København. Det var desuden tanken, at billedhuggeren skulle rejse med skibet, men det blev ikke til noget. Se mere herom i Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 og Rejsen til Danmark, oktober 1842.

 5. Thetis ankom til Livorno 26.9.1842.

 6. Dvs. Thorvaldsens flyttekasser, der skulle transporteres fra Rom til Livorno for derfra at blive videresendt med fregatten Thetis.
  Se mere herom i se Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842.

 7. Dvs. en skipper på en kystbåd fra Rom til Livorno, se Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842.

 8. Dvs. den danske søofficer C.C. Zahrtmann, der var kaptajn på fregatten Thetis.

 9. Dvs. Dalgas’ kone Louisa Salvetti og deres sønner Federigo og Gustave.

Last updated 14.12.2015