31.3.1806

Sender

Pietro Cimino

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Abstract

Receipt for rent for Thorvaldsen’s workshops in Vicolo della Catena. The period is not indicated on the receipt.

Document

Io sottos[cri]ttoI ho ricev[ut]o.II dal sig[no]r. Alberto TondervalsenIII scudiIV Ottanta-due ed 12½ in conto di Pig[io]ne.V dello Studio di Scultore al Vicolo della CatenaVI appartenente a S[ua].E[ccellenza].VII il Sig[no]r. Principe di PalestrinaVIII e questi in più rateIX. In fede q[ues]t[o].(?) di 31 Marzo 1806

D: 82.12½ Pietro Cimino[skrevet på den anden led:]X
11.25
13.25
13 –
26.25
18.37½
––––
82.12½

General Comment

Om Thorvaldsens huslejebetaling for værkstederne i Vicolo della Catena, se oversigten her.

Archival Reference

gmIV, nr. 112

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. sottoscritto.

  2. Dvs. ricevuto.

  3. Dvs. Thorvaldsen, se evt. listen med de forskellige kreative stavemåder af Thorvaldsens navn i Alberto eller Bertel?

  4. Dvs. 82 scudi og 12,5 baiocchi. Begge var romerske møntenheder, jf. referenceartiklen herom.

  5. Dvs. pigione.

  6. Der var her tale om husleje for Thorvaldsens værksteder i Vicolo della Catena, jf. referenceartiklen herom.

  7. Dvs. Sua Eccellenza.

  8. Francesco Barberini, også kaldet fyrsten af Palestrina, som Thorvaldsen lejede sine værksteder ved Piazza Barberini af.

  9. Dvs. i flere rater eller portioner, jf. udregningen forneden, der er skrevet i samme dokument.

  10. Denne udregning danner baggrund for det samlede, indbetalte beløb på 82.12½ scudi, og er sandsynligvis udtryk for de rater eller portioner, som Thorvaldsen indbetalte beløbet i.

Last updated 03.10.2018