Før 18.6.1804

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Rom

Recipient

Christian 8.

Dating based on

Årstallet fremgår af optegnelsen, der skal dateres tidligere end brev af 18.6.1804 fra C.F. Hansen til Thorvaldsen.

Abstract

Prime Minister Christian Ditlev Reventlow is considering having sculptures for the new Christiansborg executed by Thorvaldsen. He wants to consult with Christian Colbiørnsen, Ove Malling and Nicolai Abildgaard.

Document

[Optegnelse 1804:]

[Meddelelse] af Conferenzraad SchytzI.

[...]

Grev ReventklowII tænker nu for Alvor paa at lade saavel Billedhuggerarbejdet som Malerierne til ChristiansborgIII begynde tilligemed Bygningen, hvilket er meget rigtigt, for at faae dem færdige. Malere er her da for nærværende Tid ingen sande habile uden AbildgaardIV i det historiske Fag, og han bliver gammel. Billedhuggerstykkerne vil han bestille hos Thorvaldsen, en udmærket dansk Kunstner i RomV, naar først SujetterneVI kan vorde bestemte.

I den største SalVII kunde maaskee Apollo og de 9 MuserVIII være passende Greven raadfører sig med ColbiørnsenIX og MallingX, og siden vil han ogsaa høre Abildgaard.

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks optegnelser, jf. Linvald (ed.), op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Sandsynligvis den danske embedsmand og konferensråd Christian Ludvig Schütz (1736-1812), hvis mundtlige meddelelse Christian (8.) Frederik nedskrev i og med denne optegnelse.

  2. Dvs. den danske greve og statsminister Christian Ditlev Reventlow.

  3. Dvs. det andet Christiansborg i København, der blev genopført ved den danske arkitekt C.F. Hansen i perioden 1803-1828, og hvortil Thorvaldsen skabte flere kunstværker, jf. Bestillingen til Christiansborg.

  4. Den danske maler og arkitekt Nicolai Abildgaard.

  5. Thorvaldsen havde boet i Rom siden 8.3.1797.

  6. Dvs. emnerne eller motiverne.

  7. Dvs. Riddersalen.

  8. I brev af 18.6.1804 fra C.F. Hansen til Thorvaldsen, skriver Hansen, at motiv, størrelse og antal af kunstværker, som Thorvaldsen gerne må udføre til Christiansborg, endnu ikke kan fastlægges, fordi tegningerne til slottet ikke foreligger. Thorvaldsen må dog gerne selv tænke over egnede motiver.

  9. Sandsynligvis den dansk-norske jurist og embedsmand Christian Colbiørnsen (1749-1814).

  10. Den danske historiker og geheimestatsminister Ove Malling.

Last updated 10.02.2016