31.12.1796

Sender

Carl Ludwig Fernow

Sender’s Location

Rom

Recipient

Johann Pohrt

Recipient’s Location

Orbe, Schweiz (?)

Dating based on

Dateringen fremgår af den bog, hvorfra dette brevuddrag stammer.

Abstract

Fernow mentions the Danes he has met in Rome. Thorvaldsen has not yet arrived.

Document

[…]

Seit etwa 14 Tagen ist der junge Prinz von AugustenburgI unter dem Nahmen eines Baron von Holstein in Rom. Er hat einen sächsischen Gelehrten, der MattheiII heißt u. Legazionsrath ist, einen Mann von etwa 50 J. bey sich. ZoegaIII führt sie durchs alte und neue Rom. Sie werden zwey Monathe hier bleiben. Desgl. ist ein gewisser Major v. FriboyIV mit seiner Frau hier, der die BrunV kennt; ob sie ihn kennt weiß ich nicht. Der DäneVI, der mir den ewigen FriedenVII bringen soll, ist aber noch nicht angekommenVIII.

[…]

General Comment

Dette er et brudstykke af et brev, som blev trykt i Fernow, op. cit. Afskriften stammer herfra.
Kun de Thorvaldsen-relevante dele citeres.

Other references

Persons

Commentaries

 1. Dvs. den dansk-tyske prins Frederik Carl Emil af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg (1767-1841).

 2. Dvs. den tyske æstetiker og pædagog Karl Johann Konrad Michael Matthaei (1744-1830).

 3. Dvs. den danske arkæolog Georg Zoëga.

 4. Muligvis har Fernow skrevet galt her. Der kunne være tale om den danske officer Frederik Caspar Conrad Frieboe (1767-1846), selvom han først blev major i 1803.
  Hans ledsagende hustru var i så fald Gertrud Cathrine Bodenhoff (1765-1814). De var blevet gift året før i 1795.

 5. Dvs. den danske forfatter Friederike Brun, hos hvem Johann Pohrt var ansat som huslærer.

 6. Dvs. Thorvaldsen, som endnu ikke var ankommet til Rom, som det fremgår af det følgende.
  Fernow må have vidst fra Georg Zoëga, at billedhuggeren var undervejs. Thorvaldsen forlod København 30.8.1796 med fregatten Thetis og var på brevskrivningstidspunktet nået til Malta. Se Rejsen til Italien 1796-1797.

 7. Dvs. Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf af den tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804).
  Thorvaldsen havde dog højst sandsynlig ikke denne bog med på sin rejse fra København.
  Hans medbragte bøger blev nemlig beslaglagte af tolden ved hans ankomst til Napoli 31.1.1797, og blandt bøgerne optræder ikke Kants republikanske programskrift, se listen over Thorvaldsens bøger i hans rejsedagbog.
  Nærværende oplysning i Fernows brev er (fejlagtigt) blevet læst som om, Thorvaldsen faktisk medbragte bogen, se Ursula Peters (ed. inter al.): Künstlerleben in Rom, Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Der dänische Bildhauer und seine deutschen Freunde, Nürnberg 1991, p. 380.

 8. Thorvaldsen ankom først til Rom 8.3.1797.

Last updated 01.04.2020