22.4.1836

Sender

Marie Lehmann

Sender’s Location

Rom

Recipient

Marie Lehmann

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Marie Puggaard briefly mentions the last party before her family left Rome. Thorvaldsen allowed her to dress him up as an abbess, and Scipione Barberi presented some poems.

Document

Fredag den 22de April
det er den sidste Dag vi opleve i Rom […] Om Aftenen var her det sidste SelskabI, hvortil BarberiII improviserede meget smukt, sang, Dands og Thorwaldsen lod mig pynte ham ud som AbedisseIII. [...]

General Comment

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Archival Reference

Privateje.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Se hertil evt. Thorvaldsen-kronologien.

  2. Den italienske digter Scipione Barberi.

  3. Dvs. som en forstanderinde i et nonnekloster. At Thorvaldsen blev klædt ud som kvinde, er ikke et enestående tilfælde, se evt. også beskrivelsen af en anden fest hos familien Puggaard, hvor Thorvaldsen selv stod for udklædning, jf. dagbogsindførsel af 14.11.1835. Se evt. også emneordet Leg med kønsroller og artiklen Attributrokering – et grundtræk hos Thorvaldsen.

Last updated 08.04.2020