1.7.1820

Sender

P.O. Brøndsted

Sender’s Location

Palermo

Recipient

Holger Halling Aagaard

Recipient’s Location

Iselingen, v. Vordingborg.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Brøndsted is curious to know if Aagaard has seen Thorvaldsen’s busts of the Royal Family (Frederik 6., A859, Marie Sophie Frederikke, A192, Caroline, A193, Vilhelmine, A194 og Frederik (7.), A199). He wishes that he could be in Copenhagen to see Thorvaldsen, experience the latest Danish literature, and visit his family.

Document

[...] Har Du seet Thorwaldsens Modelleringer af det Kongel. Herskabs BysterI – Gid jeg kunde være 8 Dage i Kiøbenhavn (mere forlangte jeg ikke) for at tale 8 Timer med Thorwaldsen, høre Oehlenschlägers Abel og Erik PlovpenningII og læse det udkomne af Grundtvigs Snorro og SaxoIII. Saa havde jeg vel sagtens nok af Kiøbenhavn – gik ud af Nørre Port – og derfra til IselingenIV [...]

General Comment

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A859 Frederik 6., 1819-1820, inv.nr. A859
A194 Vilhelmine, 1819-1820, inv.nr. A194
A199 Frederik (7.), 1820, inv.nr. A199
A192 Marie Sophie Frederikke, 1819-1820, inv.nr. A192
A193 Caroline, 1819-1820, inv.nr. A193

Commentaries

  1. Thorvaldsen modellerede under sit ophold i Danmark kong Frederik 6. og hans familie, samt den kommende Frederik 7. som dreng. Se hertil Thorvaldsens brev efter 6.1.1820, før 15.2.1820, hvori han skriver: “Deres Majestæters Buster og begge de Kongl. Prindsessers har jeg modeleret [...] Underdanigst skal jeg efterkomme Deres Høiheds Ønske, at modelere H.K., Deres Høiheds kiære Søn.”
    Med andre ord modellerede han busterne af Frederik 6., A859, dronning Marie Sophie Frederikke, A192, prinsesse Vilhelmine Marie (1808-1891), A194, prinsesse Caroline (1793-1881), A193 og prins Frederik (7.), A199, under sit ophold i Danmark.

  2. Digteren Adam Oehlenschlägers tragedie Erik og Abel, der netop var udkommet 1820.

  3. Den danske digter N.F.S. Grundtvig udgav i årene 1815-1822 fordanskninger og oversættelser, af den islandske forfatter Snorre Sturlasons (ca. 1178-1241) og den danske krøniker Saxo Grammaticus (ca. 1160-efter 1208), se evt. hertil værket i Arkiv for dansk Litteratur.

  4. Herregården Iselingen ved Vordingborg, hvor netop familien Aagaard, til hvem brevet er stilet, boede.

Last updated 18.05.2015