1.10.1833

Sender

Redaktørerne ved Dagen

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

A list of the works by Thorvaldsen that have come to Copenhagen with the corvette Galathea.

Document

‒ Efterat Corvetten Galathea var ankommen hertilI med vor Thorvaldsens før omtalte Arbejder og flere Kunstsager, have Vedkommende, til hvem disse Skattes Modtagelse var betroet, affattet en FortegnelseII over Samme, der afgiver følgende Resultat: A) Arbejder i Marmor: a) Statuer: ChristusIII (til Metropolitankirken);IV Daabens EngelV (Døbefond); Mars og AmorVI (colossal Gruppe); Merkur;VII En Døbefond;VIII Den knælende GanymedIX (2 Exemplarer); Den staaende GanymedX (2 Expl.); b) Basrelieffer: Jesu DaabXI og Nadverens IndstiftelseXII (modellerede i Kjøbenhavn i 1819 og 20XIII og bestemte til Metropolitankirken); 19 Stykker af Friesen: Alexanders Triumphindtog i BabylonXIV (bestemt til Christiansborg Slot); Nessus og Deianira;XV Jupiter og NemesisXVI, Æsculap og HygæaXVII, Herkules og HebeXVIII, og Minerva og PrometheusXIX (en Gjentagelse af de 4 runde Basrelieffer, der findes paa Christiansborgs SlotsXX Facade); Basrelieffet Gratierne;XXI Musernes Dands paa Helikon;XXII Monument over Baronesse Schubart;XXIII Natten og Dagen;XXIV c) BüsterXXV, 6 i Tallet. ‒ B) Arbejder, som ikke ere udførte i Marmor: Johannes den Døber, der prædiker i ØrkenenXXVI, Fronton til Metropolitankirken (terra cotta); En anden FrontonXXVII (i do.); Basreliefferne: Tobias;XXVIII Anakreon og Amor;XXIX En Hyrdinde med en Amorin-Rede;XXX Amor med Løven;XXXI Amor karesserer en Hund;XXXII Amor filerer et Næt for at fange Psyche;XXXIII Jupiter dicterer Amor Love;XXXIV Hymen og Amor;XXXV En gammel Satyr lærer en ung Faun at blæse Fløjte;XXXVI Ganymed og Amor spille Tærninger;XXXVII Amor beder Jupiter og Juno om at Rosen maa være den skjønneste blandt Blomsterne;XXXVIII Gratierne der have fanget Amor;XXXIX samt 6 andre ubenævnte Basrelieffer; Gruppen: Achilles og Penthiselea;XL 8 Büster i Gibs;XLI HestenXLII til Poniatowskys Monument, i Gibs; Statue i GibsXLIII af Hds. K. H. Prindsesse Caroline Amalia;XLIV 14 Figurer i GibsXLV (Gjentagelse af Frontonen til Metropolitankirken); et betydeligt Antal Antiker og Afstøbninger efter Antiker; og 4 store Gibsafstøbninger fra Museet i NeapelXLVI til det kgl. KunstakademieXLVII. Foruden disse Kunstsager har Corvetten tillige hidbragt et Par Kasser med Malerier af danske Kunstnere i Rom (BlunchXLVIII, KüchlerXLIX o. Fl.)

General Comment

Denne tekst blev trykt i Dagen, Nr. 234. 1833.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1833, Dagen 1.10.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A42 Ganymedes skænker i skålen, 1816, inv.nr. A42
A455 Amor og Hymen, 1831, inv.nr. A455
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
A44 Ganymedes med Jupiters ørn, 1817, inv.nr. A44
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A67 En jæger, 1821-1822, inv.nr. A67
A112 Dåbens engel knælende, 1827-1828, inv.nr. A112
A873 Merkur som Argusdræber, 1818, inv.nr. A873
A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, 1821-1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, 1821-1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sin søn, 1821-1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, 1821-1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, 1821-1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, 1821-1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, 1821-1822, inv.nr. A66
A68 To børn, 1821-1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sit barn, 1821-1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, 1821-1822, inv.nr. A70
A212 Adam Gottlob Detlef Moltke, 1803-1804, inv.nr. A212
A220 Jacqueline Schubart, 1804, inv.nr. A220
A901 Natten, 1815, inv.nr. A901
A753 Christian (8.) Frederik, 1821, inv.nr. A753
A125 Hest , 1822-1823, inv.nr. A125
A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
A613 Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, 1828, inv.nr. A613
A902 Dagen, 1815, inv.nr. A902
A425 Hyrdinde med en amorin-rede, 1831, inv.nr. A425
A376 Amor og gratierne, 1831, inv.nr. A376
A705 Musernes dans på Helikon, 1806, inv.nr. A705
A601 Gratierne lytter til Amors sang, 1836, inv.nr. A601
A704 Gravmæle over Jacqueline Schubart, 1814, inv.nr. A704
A754 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A754
A557 Kristi dåb, 1820, inv.nr. A557
A558 Den hellige nadver indstiftes, 1820, inv.nr. A558
A854 Ganymedes rækker skålen, 1804, inv.nr. A854
A480 Nessus og Deianira, 1814, inv.nr. A480
A777 Achilleus og Penthesilea, 1801, inv.nr. A777
A252 Napoleon Bonaparte, ca 1830, inv.nr. A252
A415 Amor hos Anakreon, Vinteren, 1823, inv.nr. A415
A6 Mars og Amor, 1862, inv.nr. A6
A555 Døbefont, Kristi dåb, 1805-1807, inv.nr. A555,1
A555 Døbefont, Maria med Jesus og Johannes, 1805-1807, inv.nr. A555,2
A555 Døbefont, Tre svævende engle, 1805-1807, inv.nr. A555,3
A555 Døbefont, Kristus velsigner børnene, 1805-1807, inv.nr. A555,4
A324 Nemesis og Jupiter, 1810, inv.nr. A324
A395 Amor og Ganymedes, 1831, inv.nr. A395
A316 Jupiter, Minerva og Nemesis, ca 1822, inv.nr. A316
A132 George Gordon Byron, 1831, inv.nr. A132
A392 Amor og Jupiter, 1831, inv.nr. A392
A398 Amor og en hund, 1831, inv.nr. A398
A321 Herkules og Hebe, 1829-1840, inv.nr. A321
A353 Pan og en satyr, 1831, inv.nr. A353
A399 Amor og en sommerfugl, 1831, inv.nr. A399
A322 Hygieia og Æskulap, 1838-1840, inv.nr. A322
A390 Amor på løvens ryg, 1831, inv.nr. A390
A394 Amor, Jupiter og Juno, 1831, inv.nr. A394
A323 Minerva og Prometheus, 1840, inv.nr. A323
A884 Horace Vernet, 1832, inv.nr. A884
A738 Thorvaldsen, Sommariva og en græsk kriger, 1818-1827, inv.nr. A738

Commentaries

 1. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 2. Jf. fortegnelse af før 8.8.1833 i tre eksemplarer:

 3. Kristus, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A82.

 4. Dvs. Vor Frue Kirke, København.

 5. Dåbens engel knælende, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A112.

 6. Mars og Amor, marmorversion, A6.

 7. Merkur som Argusdræber, marmorversion, ukendt opholdssted, jf. A873.

 8. Døbefont, marmorversion, Reykjavik Domkirke, Island, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4.

 9. * Ganymedes med Jupiters ørn, marmorversion, A44.

 10. * Ganymedes rækker skålen, marmorversion, muligvis National Museum of Iceland eller A854

 11. Kristi dåb, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A557.

 12. Den hellige nadver indstiftes, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A558.

 13. Dvs. under Thorvaldsens ophold i Danmark 1819-1820.

 14. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot.
  Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 15. Nessus og Deianira, marmorversion, A480.

 16. Nemesis og Jupiter, marmorversion, A324.

 17. Hygieia og Æskulap, marmorversion, A322.

 18. Herkules og Hebe, marmorversion, A321.

 19. Minerva og Prometheus, marmorversion, A323.

 20. Se også artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 21. Gratierne lytter til Amors sang, marmorversion, jf. A601.

 22. Musernes dans på Helikon, marmorversion, jf. A341.

 23. Gravmæle over Jacqueline Schubart, marmorversion, A704.

 24. * Natten, marmorversion, jf. A369

 25. Syv marmorbuster er identificeret, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833:

 26. Johannes Døberens prædiken, terrakotta, Vor Frue Kirke, København, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70, og jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 27. Jupiter, Minerva, Nemesis, Oceanus og Jorden, originalmodel eller gipsafstøbning, jf. A316.
  Kilde: Kjøbenhavnsposten, 22.2.1834 og Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 227.

 28. Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, gipsafstøbning, jf. A613.

 29. Amor hos Anakreon, Vinteren, gipsafstøbning, jf. A415 eller jf. A416.

 30. Hyrdinde med en amorin-rede, gipsafstøbning, jf. A425.

 31. Amor på løvens ryg, gipsafstøbning, jf. A390.

 32. Amor og en hund, gipsafstøbning, jf. A398.

 33. Amor og en sommerfugl, gipsafstøbning, jf. A399.

 34. Amor og Jupiter, gipsafstøbning, jf. A392.

 35. Amor og Hymen, gipsafstøbning, jf. A455.

 36. Pan og en satyr, gipsafstøbning, jf. A353.

 37. Amor og Ganymedes, gipsafstøbning, jf. A395.

 38. Amor, Jupiter og Juno, gipsafstøbning, jf. A394.

 39. Amor og gratierne, gipsafstøbning, jf. A376.

 40. Achilleus og Penthesilea, originalmodel, A777.

 41. Syv eller otte gips-buster er identificeret, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833:

 42. Hest, gipsafstøbning, jf. A125, del af Poniatowski-monumentet, jf. A123.

 43. Portrætstatuen af Caroline Amalie, originalmodel eller gipsafstøbning, jf. A164.

 44. Den danske prinsesse Caroline Amalie.

 45. Kun syv af i alt tolv figurer til Johannes Døberens prædiken blev 1833 hjemsendt i gips til Kunstakademiet i København, nemlig: A59, A60, A61, A62, A65, A67, A69, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 46. Dvs. Museo Archeologico Nazionale di Napoli, det tidligere Real Museo Borbonico. Antikkerne hvorefter gipsafstøbningerne er taget er endnu uidentificerede.

 47. Dvs. Kunstakademiet i København.

 48. Den danske maler Ditlev Blunck.

 49. Den danske maler Albert Küchler.

Last updated 19.04.2017