The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9150 of 10210
Sender Date Recipient
Sorø Akademi [+]

Sender’s Location

Sorø

5.12.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Søetaten [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Den med Fregatten Thetis ankomne, og paa Søe Etatens Proviantgaard hensatte Kasse, som indeholder Baron Holbergs Buste i Marmor, bestemt til Sorøe Academie, udbedes udlevert til Overbringeren heraf, Huusfester Henrich Jensen af Windelbrohuset, som, ifølge Ordre fra den Kongl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler, er antaget til at transportere denne Kasse. –

Sorøe Academies Gods, Kasse og Regnskabsvæsens Inspectorat

d. 5te Decbr 1842

Vidensen

Archival Reference
m34, nr. 51
Last updated 10.05.2011 Print