The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2465 of 10239
Sender Date Recipient
NN 1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

De 4 store Propheter.

Jesaias, begeistret talende, med Charakteren af evangelisk Forjættelse: ”Et Barn er os født, en Søn er os givet, og Herredømmet er paa hans Skulder” o.s.v. Jes. 9,5. – Mand af kraftig Aand i sin bedste Alder.
Jeremias, klagende og truende; Charakteer: sædelig og religiøs Alvor og Iver; med en Bogrulle, der indeholder hans Formaninger og Trudsler; Jerem. 36,4ff 28ff (dengang formodentlig nogle og 40 Aar gammel)
Ezechiel. Charakteer: aandelig Henrykkelse; modtager i et Syn Grundrids af det nye Tempel idealsk. flg. Ezech. 40,1ff, 43,10-12. Mand paa nogle og 40 Aar.
Daniel, med en tillukket og forseglet Bog, Dan. 12, 4.9-, bedende og længselfuld [sic]. Charakteer: Længsel efter Frelse. Gammel.


Ærbødigst Helliget

Archival Reference
m34, nr. 21
Last updated 10.05.2011 Print