The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3063 of 10239
Sender Date Recipient
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab [+]

Sender’s Location

Trondhjem

6.9.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: Høivelbaarne Herr Professor Thorvaldsen, Etatsraad, Ridder af Dannebrog og Jernkrone-Ordenen.

Abstract

The commentary for this letter is not yet available.

See Original

Trondhjem den 6te. Septbr. 1822.

Undertegnede opfylder som Secretair i det Kongelige norske Videnskabers Selskab en særdeles behagelig Pligt ved at fremsende hoslagte Diplom, i følge hvilket Selskabet har den Ære at tælle Deres Høivelbaarenhed blandt sine Medlemmer.

Med megen Høiagtelse har jeg den Ære at undertegne mig

Deres Høivelbaarenheds
allerærbødigste
Christian Møller,
Overlærer ved den lærde Skole i Trondhjem.

General Comment

Bag på brevet findes en løs blyantsskitse af en ornamenteret bort omkring en kvadratisk form.

Archival Reference
m29 II, nr. 24
Thiele
Omtalt i Thiele III, p. 166.
Last updated 10.05.2011 Print