The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3064 of 10239
Sender Date Recipient
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab [+]

Sender’s Location

Trondhjem

6.9.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

DET KONGELIGE NORSKE VIDENSKABERS-SELSKAB
bevidner herved, at det den
25de Marts 18 22 haver udvalgt Herr Bertel Thorvaldsen, Etatsraad, Professor, Ridder af Dannebrog og Jernkrone-Ordenerne, – – – – – –

til at være Selskabets Medlem; deels for derved at tilkjendegive det Kongelige Norske Videnskabers-Selskabs Høiagtelse for denne berømmelige Mand; dels for i ham at forbinde sig en gavnlig Medarbeider til at opnaae Selskabets fælles Øiemeed, som er Videnskabeligheds, Oplysnings og Vindskibeligheds Fremme i Norge.

Til Vitterlighed herom underskrives dette Diplom i Følge Statuternes § 8 paa Selskabets høie Protector, Hans Kongelige Høihed Kronprindsens Vegne af Selskabets Præses og Vicepræses, samt parapheres af dets Secretair og forsegles med dets store Segl.

Trondhjem, den 6te September 18 22.

Paa Selskabets høie Protectors Vegne

P: Krohg
Præses.

H Schully
Vice-Præses.
/ Christian Møller.
General Comment

Det fortrykte dele af dette dokument er markeret med gråt.

F.n. midtfor på papiret ses selskabets laksegl dækket af papir. Seglet forestiller en piedestal med en bikube i et landskab med enkelte nåletræer. Omkring bikuben ses en bisværm; piedestalens fodstykke prydes af heraldikkens norske løve. I seglets kant flg. indskrift: KONGELIG NORSKE VIDENSKABERS SELSKABS SEIGL / SIC NOS: NON NOBIS

Archival Reference
m29A, nr. 10
Subjects
Thorvaldsen's Honorary Titles
Last updated 10.05.2011 Print