The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4830 of 10207
Sender Date Recipient
Eduard Gerhard [+]

Sender’s Location

Rom

Antagelig tidligst sommeren 1829 [+]

Dating based on

Da Gerhard også anbefaler sig selv med sit visitkort, kan visitkortet tidligst stamme fra tiden efter den første kontakt mellem Gerhard og Thorvaldsen. De tidligste kendte breve fra Gerhard til Thorvaldsen stammer fra sommeren 1829, visitkortet stammer derfor antagelig også tidligst fra dette tidspunkt.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Recommendation of the painter Franz Hill.

See Original

Hrn v. Thorwaldsen
empfiehlt sich und Ueberbringer dieses
den böhmischen Maler Herrn Franz Hill
gehorsamst und angelegentlichst.

Gerhard

PROFFESSOR GERHARD

General Comment

Selvom billetten også indeholder en anbefaling af visitkortets ejer, fremgår det tydeligt, at den er blevet overdraget Thorvaldsen af Franz Hill. Det er derfor nærliggende at antage, at Thorvaldsen allerede inden mødet med Hill havde stiftet bekendtskab med Gerhard, og at dennes anbefaling af sig selv var ment som en tilskyndelse til generindring, altså en høflighedsfrase.

Oplysningerne om maleren Franz Hill er yderst sparsomme, jf. kommentaren til hans navn ovenfor.

Teksten er skrevet meget småt på et visitkort. Navn og titel er fortrykt. (Den fortrykte tekst er i ovenstående opsætning vist med gråt).

Visitkortet er ikke en del af Thieles oprindelige brevfund (se Arkivets historie). Det er først indgået i Thorvaldsens arkiv 1939, jf. journal-nr. 6-19/1939.

Archival Reference
m26 II, nr. 8
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation or introduction letter, others
Last updated 14.06.2016 Print