The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9306 of 10239
Sender Date Recipient
Rasmine Kirchheiner [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Forseglet med sort laksegl, hvis motiv i brudstykker forestiller et grantræ, et anker og en mand.

15.5.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Thorvaldsen.

Abstract

Charity from Throrvaldsen requested.

See Original

Kiøbenhavn d: 15 Maii 1843.

Høivelbaarne Hr Conferentsraad!

Med Tillid til Deres ædle veltænkende Sindelag, som jeg kjender fra min Ungdom af, hentyer jeg, som en gammel svag Enke, jeg kunde sige, næsten udlevet Kone, til Dem eiegode Hr Conferentsraad med Bøn om: i min svage Alderdom at række mig en hjelpsom Haand, som en lille Gjengjeld til Datteren af Deres Ungdoms Veninde, der i sin Tid, saa velvillig deelte sine Smuler med Dem og Deres salige Moder. Min Mand efterlod mig intet, hvorfor jeg nu i over 2 Aar har kjæmpet haardt, men nu syg og næsten sengeliggende maae savne den fornødne Pleie. Lad mig ikke forgjæves bønfalde Dem eiegode Hr Conferentsraad, min Tid er vel snart omme, og jeg lover Dem høitidelig, aldrig oftere i dette Liv at falde Dem til Besvær. Idet jeg henlever i et lykkeligt Haab, tegner jeg mig, for enhver god Gave, som Deres

  Evige Taknemmelige
Rasmine Kirchheiner
født Lundegaard
Enke efter Major Kirchheiner
General Comment

Det vides ikke, om Thorvaldsen efterkom Kirchheiners bøn.

Archival Reference
m25 1843, nr. 21
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Charity from Thorvaldsen Requested
Persons
Øllegaard Lundegaard · Karen Thorvaldsen
Last updated 27.05.2013 Print